NRC Charity Awards

Deze en komende maand dingen charitatieve instellingen weer mee naar de NRC Charity Awards. Met dit initiatief wil NRC Media charitatieve organisaties in Nederland ondersteunen. Wie maakt de meest aansprekende advertentie? Uit de inzenders zijn er 24 geselecteerd die zich een voor een presenteren op een dubbele pagina, die de krant ter beschikking heeft gesteld. De organisatie die haar boodschap het meest inspirerend weet over te brengen, krijgt van een vakjury de NRC Charity Award; een onderscheiding bestaande uit een beeldje en vier dubbele pagina’s advertentie. Daarnaast is er de publieksprijs, met dezelfde beloning. U kunt stemmen via de website www.nrccharityawards.nl. Wie stemt, maakt kans op een iPad.

Vandaag: Amnesty International. Amnesty zet zich in voor naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere verdragen. Amnesty doet wereldwijd onderzoek naar schendingen van mensenrechten en voert actie om deze tegen te gaan.

Pagina 22-23: amnesty.nl