Brieven

Zorg onbetaalbaar door medische patenten

De commentatoren van NRC noemen patenten „een hoeksteen van een op innovatie en productiviteit gerichte markteconomie zonder welke er op den duur geen commerciële prikkels meer zijn voor onderzoek en ontwikkeling” (Opinie, 15 augustus). Het afschaffen van alle octrooien in de medicijnenindustrie noemen zij een „hersenspinsel”.

De Piratenpartij ziet juist het afschaffen van patenten als een kans om de markt weer zijn werk te laten doen en innovatie en productiviteit te vergroten. Geschikte prikkels maken het mogelijk nieuwe kennis en innovatie direct, onbeperkt en zonder kosten te gebruiken. Innovatie neemt toe wanneer bouwstenen daarvoor vrij beschikbaar zijn.

Innovatie in de medische branche gebeurt nu veel met publiek geld. Maar farmaceutische bedrijven steken het grootste deel van hun inkomsten, ons geld dus, in marketing en winstuitkeringen. Het onderzoeksgeld van farmaceutische bedrijven wordt bovendien niet maatschappelijk verantwoord uitgegeven. Voor dezelfde ziekten worden verschillende medicijnen ontwikkeld, terwijl de focus op werkelijk nieuwe medicijnen moet liggen. In gewone mensentaal: medische patenten maken de zorg onbetaalbaar.

Helaas zijn alternatieve prikkels niet altijd snel te realiseren. De Piratenpartij wil daarom niet direct alle patenten afschaffen, maar ze wel minder aantrekkelijk maken.

Piratenpartij Nederland

Weg met Marcel

De columns van Marcel van Roosmalen beginnen me zo langzamerhand de keel uit te hangen. Ik snap het als een columnist de Hollandse lulligheid wil beschrijven en aan de kaak wil stellen. Dat hoort misschien zelfs wel bij zijn taak. Maar een columnist hoort volgens mij ook met verwondering om zich heen te kijken en niet zo bevooroordeeld te zijn dat op voorhand al vaststaat dat een onderwerp eens lekker de grond in wordt geboord. Want op die manier wordt het een trucje en bovendien ontzettend vervelend.

Tot slot betreft mijn klacht over Van Roosmalen zijn buitengewoon onsmakelijke portretfoto’s die de columns ‘sieren’. Hij staat in een krant die dagelijks door duizenden mensen gelezen wordt, tijdens het ontbijt. Maar hij lijkt nauwelijks de moeite te hebben genomen zich een beetje op te frissen en een kam door zijn haar te halen.

Lex PasschierHoofddorp

Marcel is oké

Beste Marcel,

Voor mij ben jij een prima columnist. Hartelijk dank voor je tirade tegen Volendamse artiesten (Op de hoogte, 17 augustus). Maar als we dan toch gaan ‘bombarderen’, neem dan ook die wanstaltige figuren, zijnde Joling, Gorden, Froger en Bauer mee in de totale vernietiging.

JacQues BertensAmersfoort
    • Piratenpartij Nederland
    • Jacques Bertens
    • Lex Passchier