Rekenkamer gaat uitstapkosten JSF-project onderzoeken

De Joint Strike Fighter F-35 Lightning II. Foto Reuters

De Algemene Rekenkamer gaat op verzoek van minister van Defensie Hans Hillen (CDA) onderzoeken wat het Nederland kost om te stoppen met de Joint Strike Fighter (JSF). Dat heeft de Rekenkamer vandaag laten weten.

Aanleiding voor het onderzoek naar de uitstapkosten is het besluit van de Kamer om te stoppen met het project, enerzijds omdat het te weinig oplevert, anderzijds omdat het kostenplaatje te hoog is. Het parlement nam vlak voor het zomerreces een motie aan waarin het kabinet wordt opgeroepen om alle noodzakelijke stappen te nemen om uit het JSF-project te stappen. Tijdens het debat daarover zegde Hillen al een onafhankelijk onderzoek toe naar de kosten daarvan.

Volgens NRC-redacteur Steven Derix is het actuele kostenplaatje echter al bekend:

“Sinds Nederland tien jaar geleden is ingestapt is er 1,4 miljard euro uitgegeven. Daarvan kunnen we ongeveer 329 miljoen terugkrijgen. Onder de streep een miljard dus. De vraag is daarom niet: ‘Doen we mee of niet?’, maar: ‘Kopen of niet kopen?’.”

De Rekenkamer denkt het onderzoek 25 oktober te kunnen publiceren, meldt persbureau Novum. In het onderzoek worden de al gedane uitgaven en aangegane verplichtingen op een rijtje gezet en de kosten die nog moeten worden gemaakt. Ook worden de financiële gevolgen van het niet langer meedoen aan het test- en ontwikkelingsprogramma van de JSF onderzocht en wordt gekeken wat het kost om langer door te vliegen met de huidige F-16’s.

Met de verkiezingen in zicht ligt het voor de hand dat een volgend kabinet besluit hoe het nu verder moet met de F-35 Lightning II, zoals de JSF officieel heet. Eerder deze week werd bekend dat het eerste Nederlandse testtoestel van de JSF begin deze maand de lucht in is gegaan voor een aantal testvluchten.

    • Dirk Wijnand de Jong