NRC Charity Awards

Deze en komende maand dingen charitatieve instellingen weer mee naar de NRC Charity Awards. Met dit initiatief wil NRC Media charitatieve organisaties in Nederland ondersteunen. Wie maakt de meest aansprekende advertentie? Uit de inzenders zijn er 24 geselecteerd die zich een voor een presenteren op een dubbele pagina, die de krant ter beschikking heeft gesteld. De organisatie die haar boodschap het meest inspirerend weet over te brengen, krijgt van een vakjury de NRC Charity Award; een onderscheiding bestaande uit een beeldje en vier dubbele pagina’s advertentie. Daarnaast is er de publieksprijs, met dezelfde beloning. U kunt stemmen via de website www.nrccharityawards.nl. Wie stemt, maakt kans op een iPad.

Vandaag: Hulphond Nederland. Hulphond Nederland leidt hulphonden op voor mensen met een motorische beperking of epilepsie, om daarmee hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten en zo ook (re-)integratie te bevorderen.

Pagina 22-23: hulphond.nl