kies kort

Op nrc.nl werd Sybrand van Haersma Buma vanochtend geïnterviewd, door lezers van de krant. Vorige week was het CDA opeens tegen de langstudeerboete. Of het CDA nu niet het verwijt van ‘draaien’ krijgt, vroeg iemand. Buma: „Een standpunt dat je inneemt, zal altijd kritiek krijgen.”