Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

‘CDA, zijn jullie tot inzicht gekomen of populistisch aan het roeptoeteren?’

Bram Dirkx (JOVD) en Arrie Vis (CDJA)
Bram Dirkx (JOVD) en Arrie Vis (CDJA)

Het is campagnetijd en dus tijd voor debat. De komende weken gaan de voorzitters van de politieke jongerenorganisaties op nrc.nl met elkaar in debat middels een briefwisseling.

Vandaag: de brief van Bram Dirkx van de JOVD (VVD) aan Arrie Vis van het CDJA (CDA).

Beste Arrie,

De afgelopen weken presenteerden de politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s. De partijen werkten opnieuw een standpuntenalfabet uit en stelden intern alvast een financiële verantwoording op, die de onbarmhartige toets der kritiek van het CPB moet doorstaan. Binnenkort komt het CPB met doorrekeningen en dan kan het door Wilders genoemde cijferfetisjisme weer beginnen.

In de verschillende partijprogramma’s lees ik dat links klassiek kiest voor belastingverhogingen en het verder optuigen van het overheidsapparaat. Rechtse partijen willen het mes zetten in de overheidsuitgaven en waar mogelijk lastenverlichtingen doorvoeren.

We kunnen constateren dat het politieke landschap de afgelopen twee jaar sterk is veranderd. Het voorheen sterke politieke midden heeft plaats gemaakt voor gekibbel op de flanken. Denk aan het wedstrijdje socialistisch ver pissen tussen Roemer en Samsom over wie nu daadwerkelijk de meest ‘sociale’ agenda van Nederland heeft en denk aan de klassieke Europa-bash van Wilders en Roemer.

Noodzakelijke hervormingen zijn uitgebleven

Er is veel gebeurd de afgelopen twee jaar. Het minderheidskabinet heeft twaalf miljard euro kunnen bezuinigen, maar door de onverantwoordelijke houding van gedoogpartner PVV werd de stekker voortijdig uit de gedoogconstructie getrokken. Het regeer- en voormalig gedoogakkoord staan vol met bezuinigingsplannen, maar noodzakelijke hervormingen bleven uit. Geen stevige hervormingen op de woning- en arbeidsmarkt, in het onderwijs, in de zorg en op het gebied van de oudedagvoorzieningen voor toekomstige generaties.

Minister Kamp wist een nieuw pensioenakkoord te sluiten en dat is prijzenswaardig, maar er ligt nu een nieuw pensioenakkoord dat ouderen voorziet van een goed pensioen en lekker warm bij de haard laat zitten, maar dat jongeren financieel in de kou laat staan. Een belangrijke hervorming in de sociale zekerheid –de Wet Werken Naar Vermogen- haalde helaas de eindstreep niet door de partijpolitieke attitude van de linkse partijen en de PVV in de Tweede Kamer.

Politieke pirouette Buma charmant in studentendebat

Het behouden van de hypotheekrenteaftrek, het uitblijven van de ontslagrechtversoepeling en het invoeren van een hypocriete langstudeerboete in plaats van overgaan op een sociaal leenstelsel zijn absoluut gemiste kansen. En zeker na de politieke pirouette die fractievoorzitter Buma maakte door opeens afstand te nemen van het CDA-voorstel. Het is misschien charmant tijdens een studentendebat, maar het draagt niet bij aan het beeld van een betrouwbare overheid. Heeft het voorheen standvastige CDA gekozen voor populistisch roeptoeteren of is de partij tot inzicht gekomen dat de langstudeerboete oprecht een slechte maatregel is? Wat denk je Arrie, is het CDA bereid om in de volgende legislatuur eindelijk voor het sociaal leenstelsel te kiezen en voor het afschaffen van de langstudeerboete?

Defensie en de rechtsstaat zijn door de VVD en CDA flink toegetakeld. Hoe heeft dat ooit kunnen gebeuren, Arrie? Regelmatig tikte ik de bewindspersonen publiekelijk op de vingers. Waarom liet het CDJA geen noodkreet horen toen het defensieapparaat in de uitverkoop ging en ook de rechtsstaat als politieke grabbelton bleek te fungeren? Een verdere bezuiniging op Defensie en/of rechtsstaat is voor mij onacceptabel en ik mag toch hopen dat jij daar ook zo over denkt?

CDA, gaat het mes in sociale regelingen?

Natuurlijk zijn er ook zaken gerealiseerd waar ik als klassiek-liberaal trots op ben. Het terugdringen van het begrotingstekort is belangrijk, maar ook het slachtofferspreekrecht tijdens een proces is een prachtig voorbeeld van liberaal beleid. Een ander voorbeeld is het verkleinen van het overheidsapparaat met al haar toeters en bellen. De overheid werkt in Nederland als een verstikkende moltondeken en dat is fnuikend voor elk (maatschappelijk) initiatief. Burgers hebben meer aan een betrouwbare, kleine en sterke overheid, die zich bezighoudt met kerntaken en die het individu meer vrijheid en verantwoordelijkheid geeft om zijn of haar leven zelf in te richten. Gaat - als het aan CDA ligt - het mes in het doorgeschoten systeem van sociale regelingen en krijgt het maatschappelijk middenveld van het CDA weer de waardering die het verdient? Ik ben benieuwd.

Hartelijke groet,

Bram

Bram Dirkx (21) is landelijk voorzitter van de JOVD en sinds 2010 lid van het hoofdbestuur van de JOVD, de onafhankelijke politieke jongerenorganisatie van de VVD. Hij was eerder politiek en bestuurlijk actief op regionaal en provinciaal niveau voor de JOVD en VVD. Hij studeert Rechtsgeleerdheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen en was tot zijn aantreden in het hoofdbestuur van de JOVD politiek assistent in de Eerste Kamer der Staten-Generaal.