Brieven

Ik zou die stembreker van de G500 niet vertrouwen

Het initiatief van de stembreker van de G500 (NRC Handelsblad, 18 augustus) is natuurlijk een mooi en idealistisch idee, maar blijft hangen op één belangrijke aanname, die ze ook in het filmpje op hun site noemen: als iedereen het stemadvies van de stembreker volgt. Maar als niet iedereen dat doet, is het hele concept waardeloos. Sterker nog: met een beetje logisch nadenken kun je de stembreker zo beïnvloeden dat iemand anders op jouw partij gaan stemmen! Ik zou de stembreker niet vertrouwen. Als je je stem zo graag wilt delen, doe dit dan met een stel vrienden die je vertrouwt. Mocht er ondertussen een hacker zijn die de stembreker weet te kraken, dan stemt gewoon iedereen op dezelfde partij. Daar komen we na de verkiezingen vanzelf wel achter.

Bennekom

Medische patenten maken de zorg juist onbetaalbaar

De hoofdredactie van NRC Handelsblad noemt patenten „een hoeksteen van een op innovatie en productiviteit gerichte markteconomie...zonder welke er op den duur geen commerciële prikkels meer zijn voor onderzoek en ontwikkeling” (Commentaar, 14 augustus). Het afschaffen van alle octrooien in de medicijnenindustrie noemt zij een „hersenspinsel”.

De Piratenpartij vindt patenten juist niet het middel om prikkels tot onderzoek en ontwikkeling te organiseren. Geschikte prikkels maken het mogelijk nieuwe kennis en innovatie direct, onbeperkt en zonder kosten te gebruiken. Innovatie neemt toe wanneer bouwstenen daarvoor vrij beschikbaar zijn.

Innovatie in de medische branche gebeurt nu veel met publiek geld. Maar farmaceutische bedrijven steken het grootste deel van hun inkomsten, ons geld dus, in marketing en winstuitkeringen. Het onderzoeksgeld van farmaceutische bedrijven wordt bovendien niet maatschappelijk verantwoord uitgegeven. Voor dezelfde ziekten worden verschillende medicijnen ontwikkeld, terwijl de focus op werkelijk nieuwe medicijnen moet liggen. In gewone mensentaal: medische patenten maken de zorg onbetaalbaar.

Helaas zijn alternatieve prikkels niet altijd snel te realiseren. De Piratenpartij wil daarom niet direct alle patenten afschaffen, maar wel minder aantrekkelijk maken.

Haags verbod op stemmen in kerken is zorgwekkend

Het Haagse gemeentebestuur heeft besloten dat kerken niet langer gebruikt zullen worden om mensen daar te laten stemmen, met het motief dat de scheiding tussen kerk en staat geweld wordt aangedaan (NRC Handelsblad, 13 augustus). Om zijn beslissing te rechtvaardigen hanteert het gemeentebestuur een totaal ontspoorde uitleg van het wettelijk beginsel dat kerk en staat gescheiden moeten zijn. In de Nederlandse opvatting dulden wij niet dat de kerk met haar opvattingen regeert over de burgers. Maar de kerk heeft in dit geval in het geheel niet de bedoeling haar opvattingen aan anderen op te leggen. Zij helpt slechts het democratisch proces mogelijk te maken.

De beslissing van het Haagse gemeentebestuur past in een trend om religieuze instellingen steeds verder te isoleren in het openbare leven. Dat is in strijd met de manier waarop de scheiding tussen kerk en staat in Nederland tot voor kort werd vorm gegeven. Het is ronduit zorgwekkend dat het Haagse gemeentebestuur van dat laatste geen benul meer heeft en zo een belangrijk en waardevol segment van de samenleving diskwalificeert.

Rijswijk