Wonen Sylvester Eijffinger

Ik zat van 2005 tot 2008 in de Raad van Economische Adviseurs (REA), een onafhankelijk adviesorgaan voor de Tweede Kamer. Wij hebben toen al geadviseerd om de hypotheekrenteaftrek af te bouwen. Politici vonden het niet het goede moment.

Dat moment hebben we nu wel bereikt. De voortdurende discussie over de hypotheekrenteaftrek, zonder dat er duidelijkheid komt, maakt het voor starters onmogelijk een huis te kopen, en wakkert enkel de onzekerheid aan. De woningmarkt moet zo snel mogelijk uit het slop komen.

Stimuleer het aflossen van hypotheekschuld. Mensen die een bescheiden hypotheek hebben ten opzichte van de waarde van hun huis, die kochten voor het eigenwoningbezit en niet om fiscale redenen, worden dan beloond. Beloon het sparen en aflossen van hypotheekschuld. Wij zijn een spaarzaam volkje, maar het sparen wordt niet aangewend voor de aflossing van de hypotheek, omdat dat fiscaal niet aantrekkelijk is.

Wat ik de politiek het meest verwijt: ze houdt geen eerlijk verhaal. Het eerlijke verhaal is dat in het verleden ontworpen regelingen niet meer kunnen worden gehandhaafd. Politici, toon nou eens lef en verantwoordelijkheidszin: stimuleer het aflossen van hypotheekschuld!

Sylvester Eijffinger is hoogleraar financiële economie aan de Universiteit van Tilburg.