Werken Bas Jacobs

Het grootste probleem op de arbeidsmarkt voor ouderen is dat de lonen sneller toenemen dan de arbeidsproductiviteit. Op een gegeven moment kosten ouderen meer dan ze opleveren. Bedrijven willen dan van hen af, kostbaar menselijk kapitaal wordt zo te snel afgeschreven. En eenmaal werkloos komen ze nauwelijks meer aan de bak.

De vakbonden, die voornamelijk oudere werknemers vertegenwoordigen, bedingen te hoge lonen als ze weten dat werknemers toch goed zijn beschermd bij ontslag, bijvoorbeeld door een langdurige WW-uitkering.

Als er meer loon naar werk in plaats van leeftijd zou worden betaald, blijven ouderen langer aantrekkelijk voor werkgevers. In de Scandinavische landen zijn de lonen bijvoorbeeld vrijwel vlak over de levensloop. In Angelsaksische landen dalen de lonen voor oudere werknemers zelfs wat. Ouderen kunnen dan hun carrière geleidelijk afbouwen, terwijl ze nog steeds een grote bijdrage blijven leveren aan het in stand houden van de publieke voorzieningen en daarmee aan de solidariteit tussen de generaties.

Bas Jacobs is hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Erasmus School of Economics van de Erasmus Universiteit Rotterdam.