Onderwijs Pieter Gerrit Kroeger

foto Johannes van Assem den haag 06-01-2012 CDA-watcher Pieter-Gerrit Kroeger gefotografeerd voor een zuil op perron twaalf van Den Haag Centraal Station.

Op veel terreinen van kennis en onderzoek & ontwikkeling (r&d) doet Nederland het best behoorlijk, maar vergelijkbare landen halen meer resultaat uit hun investeringen hierin. Nederland zit wat betreft zijn investeringen in hoger onderwijs en r&d in een groep landen die geen echte groei meer kennen.

De nieuwe EU-scorekaart – van de Universiteit Maastricht – toont dat Nederland zich nu bevindt in de groep van ‘innovatievolgers’, landen waar de groei van het innovatief vermogen traag is, en niet meer tussen landen als Duitsland of Zweden.

Ook zijn er weinig innovatoren die erin slagen nieuwe kennis te vertalen in nieuwe producten. Vroeger was kennistransfer juist een sterke eigenschap van Nederland, nu veel minder. Nederland scoort inmiddels onder het Europese gemiddelde – zie de grafiek. En dat is slecht nieuws voor de economische groei.

Het blijven benadrukken van ‘gouwe ouwe’ terreinen als ‘water’ of food and flowers in de topsectoren van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is evenmin grensverleggend. Nota bene de strenge, Finse rekenmeester in Brussel, Olli Rehn, maant ons land meer te investeren in fundamenteel onderzoek en topkwaliteit van kennis en opleidingen. Vreemde ogen dwingen, hopelijk.

Pieter Gerrit Kroeger is hoofdredacteur van ScienceGuide.nl, het onlinemedium voor de kennissector en het hoger onderwijs.