Financiën Lex Hoogduin

Sinds het begin van de crisis in 2008, ingezet door de val van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers, heeft Nederland geen groei gekend. Hierdoor is de begroting van de overheid uit het lood geslagen. Het kleine overschot van voor de crisis is omgeslagen in een fors tekort. De overheidsschuld is vooral hierdoor, en voor een beperkt deel ook door de steun aan de financiële sector, steil omhoog gegaan.

Dit is onhoudbaar. Bezuinigingen zijn onontkoombaar. Uiteindelijk moet de begroting structureel in evenwicht worden gebracht. Om dit in de komende kabinetsperiode te bereiken, zou er ongeveer 20 miljard euro moeten worden bezuinigd.

Dit zou de komende vier jaar onvermijdelijk ongeveer 0,5 procent groei per jaar kosten. Je kunt de aanpassing van de overheidsfinanciën uitsmeren over meer dan vier jaar, maar dit maakt de dan nodige bezuinigingen vermoedelijk hoger en de ruimte om nieuwe tegenvallers op te vangen kleiner.

Op de langere termijn is er overigens geen reden om somber te zijn over de groeiperspectieven.

Lex Hoogduin is hoogleraar monetaire economie aan de Universiteit van Amsterdam en voormalig directeur van De Nederlandsche Bank.