Wie weet is er tóch geld voor Orkater en Likeminds

Zolang staatssecretaris Halbe Zijlstra (Cultuur, VVD) zijn handtekening niet heeft gezet, durven ze nog niet te juichen. Toch is de kans groot dat drie eerder teleurgestelde theatergezelschappen alsnog subsidie krijgen.

Het valt op te maken uit het vervolgadvies van de Raad voor Cultuur, dat begin van deze week naar de staatssecretaris ging. Daarin is theatergezelschap Het Houten Huis aangewezen als jeugdvoorziening voor de regio noord, te subsidiëren met 500.000 euro. Dat betekent dat het gezelschap uit Edam vertrekt en naar Groningen verhuist, bevestigt zakelijk leider David Griethuysen. „Daar is ons toekomstperspectief zekerder en kunnen we samenwerken met een partner als Het Noord Nederlands Toneel.”

Voor hun activiteiten in Edam had het gezelschap twee weken geleden 371.350 euro toegezegd gekregen van het Fonds Podiumkunsten. Wat gebeurt er met dat geld? Dat gaat, zegt George Lawson, directeur van het Fonds, naar „het eerstvolgende gezelschap op de lijst”.

Dit heeft te maken met de werkwijze van het Fonds bij de bezuinigingsopdracht. Een groot aantal instellingen kreeg wel een positief advies maar geen geld, simpelweg omdat het er niet was.

Komt er geld terug naar het Fonds, dan maken die gezelschappen vanwege het positieve advies toch kans op subsidie.

De eerstvolgende op de lijst is Orkater. Daar mag de vlag uit. Het muziektheatergezelschap uit Amsterdam kreeg al subsidie toegewezen, maar kan nu zelfs rekenen op het volledige bedrag dat het heeft aangevraagd voor zeven van de producties in de periode 2013-2014.

Daarna is er genoeg geld over, twee ton, voor de aanvraag van het Amsterdamse, multiculturele gezelschap Likeminds, „stem van de veranderende wereld”.

En dan blijft er zelfs nog 80.000 euro over voor jeugdgezelschap Beumer en Drost, een „club van makers, doeners en acteurs”, die zichzelf „mans genoeg vindt om vorm te geven aan wat het bezielt”.

    • Brechtje Zwaneveld