Wereldwijd rookt bijna de helft van alle mannen

Tabaksgebruik is „een wereldwijde epidemie” die steeds meer slachtoffers dreigt te maken. Bijna de helft van de mannen en ruim één op de tien vrouwen rookt, pruimt of snuift tabak.

Dat concluderen wetenschappers in de grootste mondiale studie naar de omvang van tabaksgebruik ooit, de Global Adult Tobacco Survey (GATS). Hun bevindingen worden vandaag gepubliceerd in het medisch-wetenschappelijke tijdschrift The Lancet.

De onderzoekers, onder leiding van hoogleraar volksgezondheid Gary Giovino van de University at Buffalo in New York, zijn geschrokken van de cijfers. Nu al sterven jaarlijks wereldwijd zes miljoen mensen aan de gevolgen van tabaksgebruik, met name aan longkanker en mondkanker. Uit de cijfers blijkt nu dat mensen op steeds jongere leeftijd met roken beginnen. Zet die trend door dan kan dat resulteren in „een miljard te vroeg gestorven mensen in de 21ste eeuw”, schrijven de onderzoekers.

De studie inventariseert het aantal rokers in veertien landen met voornamelijk lage en middeninkomens, aangevuld met de cijfers van het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Bij elkaar opgeteld omvatten deze landen de helft van de wereldbevolking.

De verschillen tussen landen zijn groot. Uitschieters zijn Rusland waar 60 procent van de mannen rookt en Brazilië met 22 procent mannelijke rokers. In Polen steekt bijna 25 procent van de vrouwen regelmatig een sigaret op, in Egypte rookt slechts 0,5 procent van de vrouwen. China heeft van alle landen de meeste tabaksgebruikers in absolute aantallen, 301 miljoen. Het wordt gevolgd door India met bijna 275 miljoen.

De auteurs van de studie vinden dat veel meer gedaan moet worden om mensen van het roken af te helpen, vooral in ontwikkelingslanden. Voor elke 9.100 euro die overheden in die landen aan tabaksaccijnzen binnen krijgen, geven zij slechts één euro uit aan campagnes om de bevolking te wijzen op de negatieve gevolgen van roken.

Rokers in China, Egypte, Bangladesh en Rusland zijn nauwelijks geneigd te stoppen, terwijl in westerse landen en Zuid-Amerika 35 procent van de ondervraagden zei te zijn gestopt.

Een volgende ronde van het onderzoek zal meer landen omvatten, waaronder notoire ‘rokerslanden’ als Indonesië en Nigeria.