TMG vreest grilligheid advertentiemarkt

De Telegraaf Media Groep geeft geen winstverwachting meer af over 2012. De advertentiemarkt is daar te grillig voor.

De Telegraaf Media Groep (TMG) heeft in de eerste helft van 2012 een bedrijfsresultaat van 16,5 miljoen euro gehaald. Dat is een daling van 15,2 miljoen euro in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Met name de advertentie-inkomsten lieten een sterke daling zien. Die namen af met 12,9 miljoen euro, een daling van 10,4 procent.

TMG laat zich in het vanochtend gepubliceerde halfjaarverslag niet uit over een winst- of resultaatverwachting over het hele jaar, met name vanwege de onvoorspelbaarheid van de advertentiemarkt. Volgens het mediaconcern vertoonde het tweede kwartaal een grillig verloop, met vooral april en juni als tegenvallende maanden qua advertentieopbrengsten. In dat kwartaal hebben de tegenvallende prestaties van de Nederlandse topsporters ook niet bijgedragen aan extra inkomsten.

Daarnaast beschouwt TMG 2012 als een transitiejaar. In de periode 2012-2016 verlegt het concern de bedrijfsactiviteiten vooral richting internetactiviteiten. Tweederde van het bedrijfsresultaat moet dan afkomstig zijn uit andere media dan gedrukte media.

Vorig jaar wist TMG het derde kwartaal af te sluiten met een hogere opbrengst en nettowinst dankzij overname van het sociale netwerk Hyves en deelneming in het Duitse mediaconcern, ProSiebenSat.1. Dit ondanks aanhoudende malaise op de advertentiemarkt en stijgende kosten voor de productie van geprinte uitgaven. De nieuwe koers moet in vijf jaar tijd leiden tot verdubbeling van het bedrijfsresultaat tot 120 à 135 miljoen euro.

Het afgelopen half jaar daalde de bedrijfsopbrengst van Telegraaf Media Nederland (dagbladen, tijdschriften, huis-aan-huisbladen) met 9,7 miljoen euro naar 216 miljoen euro. De daling van de oplage van De Telegraaf in het eerste kwartaal van 2012 is volgens TMG vooral toe te schrijven aan daling van de losse verkoop en verschuiving van week- naar deelabonnementen. De oplage van de regionale dagbladen (HDC Media) daalde in dat kwartaal met ruim 4 procent.

Op internet verhoogde TMG het belang van GroupDeal van 40 naar 60 procent. Op het eind vorig jaar overgenomen sociale netwerk Hyves leed TMG het afgelopen half jaar verlies. De opbrengsten van de Keesing Media Group (KMG) stegen met 47 procent naar 33,4 miljoen euro. Dat komt vooral door de overname van de Franse puzzeluitgever Megastar, waardoor KMG daar nu marktleider is geworden.

Het marktaandeel van Sky Radio 101 FM is tussen mei en juni 2012 gestegen van 8,3 naar 9,3 procent. In het totaal behaalde de Sky Radio Group (SRG) (inclusief Veronica en Classic FM) een marktaandeel in de luistermarkt van net boven de 20 procent. De opbrengsten van SRG stegen met een half miljoen euro, het bedrijfsresultaat bleef, met 5,3 miljoen euro, nagenoeg gelijk aan dat van dezelfde periode vorig jaar.

TMG verwacht in de loop van dit jaar te kunnen besparen op de distributiekosten als in september een samenwerkingsverband van start gaat met de NDC Mediagroep, Koninklijke Wegener en De Persgroep Nederland over het gezamenlijk bezorgen van kranten. Uiteindelijk moet dat in 2014 leiden tot één gezamenlijke bezorgorganisatie. Die gezamenlijke distributie gebeurt nu al in de provincie Utrecht en wordt nog dit jaar uitgebreid naar de Rotterdamse regio en Limburg.

TMG verwacht op termijn verder te kunnen besparen op personeelskosten. Die liepen het afgelopen half jaar nog op met 6,3 miljoen euro, vooral als gevolg van de overname van Megastar. Daardoor steeg het aantal formatieplaatsen van 2.812 in 2011 naar 2.925 in juni 2012. De geplande integratie van de regionale en lokale kranten moet tot verdere daling van de personeelskosten leiden.