SP was altijd hard over Europa, maar nu schrikt men pas

Harde woorden van de altijd zo beminnelijke SP-leider Roemer. „Over my dead body”, zei hij gisteren in het Financieele Dagblad als een mogelijke Brusselse boete voor een te hoog begrotingstekort aan de orde komt. Ook Henk Kamp nam in diverse media stelling tegen Europa. Als minister van Sociale Zaken (VVD) moet hij zich voortdurend met Brusselse regeltjes bezighouden. „Onnutte zaken” zoals „anti-slipzolen voor kappers”.

September wordt een spannende maand voor de euro. Er wordt gesproken over het blijven steunen van Griekenland, waarover ook in Duitsland nu een fel debat woedt. Nederlandse politici gooien olie op het vuur door van Europa een belangrijk verkiezingsthema te maken.

De SP was altijd zeer kritisch over Europa, maar nu komen de harde woorden niet van een partij die nooit regeerde, maar uit de mond van een kandidaat-premier. Roemers weerstand tegen een Europese boete haalde dan ook de internationale persbureaus. Zo’n boete zou actueel worden als het Nederlandse begrotingstekort volgend jaar de 3 procent overschrijdt.

Met zijn aanval hekelt hij de „Europese boekhoudersmentaliteit”. Maar het gaat eveneens om de Haagse boekhoudersmentaliteit: Nederland stond aan de basis van een hard Europees beleid tegen landen die zich niet aan de begrotingsafspraken houden.

In de eurocrisis voer de SP altijd een eigen koers. Die andere koers geldt ook voor het begrotingsbeleid. De SP wil investeren in plaats van bezuinigen, maar Roemer komt, zo zegt hij tegen het FD, „volgend jaar echt niet met een begrotingstekort van 4, 5 of 6 procent”. Zo lijkt dus ook bij hem de 3 procent in beeld te komen.

Ondanks de kritiek zal de SP de PVV niet snel overtreffen. „Eurocraten kunnen hun zakken blijven vullen”, meldde de PVV in de strijd tegen „megalomane salarissen” in Brussel.

Ook de VVD zal de Europese slogans van de PVV niet willen overtreffen. Toch probeerde Kamp de PVV op dit punt partij te geven, natuurlijk zonder Wilders te noemen. Soms is hij wel „een kwart van zijn tijd” bezig met Brusselse bemoeizucht.

Serieuzer zijn de nieuwe Europese pensioenplannen die Kamp in Elsevier „onacceptabel” noemt. CDA’er Pieter Omtzigt is verbaasd, want in juni schreef Kamp nog in te stemmen met de doelstellingen. Omtzigt wil uitleg over de „stoere” taal. De komende weken staan garant voor meer stoere taal. Brussel is gewaarschuwd.

    • Erik van der Walle