VN: Assads troepen begingen misdaden tegen de menselijkheid

De troepen van de Syrische president Bashar Assad en regeringsgetrouwe ‘shabiha’-milities hebben misdaden tegen de menselijkheid en ook oorlogsmisdaden begaan. Dat is de conclusie van een deskundigenpanel van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties.

Het panel legt de schuld voor de moord op meer dan honderd burgers in Houla, in mei, bij de regering en aan haar verbonden milities. De hoogste echelons van regering en leger waren op de hoogte van de moorden, martelingen, het seksueel geweld en de willekeurige aanvallen. Ook gewapende anti-regeringstroepen hebben zich volgens het panel schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden, waaronder moord en marteling, hoewel op minder grote schaal.

De onderzoekers kregen nauwelijks toegang tot Syrië. Enkel de Braziliaanse voorzitter en diplomaat Paulo Sergio Pinheiro werd in Damascus ontvangen. Het leeuwendeel van de bevindingen is gebaseerd op vraaggesprekken met vluchtelingen.

Het onderzoeksrapport kan als munitie dienen voor landen die aandringen op een strenger optreden tegen de Syrische regering. AP