SNS maakt winst, maar houdt problemen

SNS Reaal maakte afgelopen half jaar een mooie winst van 115 miljoen euro. Maar die werd niet met de kernactiviteiten gemaakt.

De afgelopen jaren is er altijd één constante factor in de resultaten van bank en verzekeraar SNS Reaal. Vanochtend was dat weer het geval bij de presentatie van de cijfers over het afgelopen half jaar. Het rolde ook soepel uit de mond van financieel directeur Ference Lamp. „Relatief constant verlieslatend.” Daarmee doelde hij op Property Finance, de tak van het concern dat vastgoed financiert. Afgelopen half jaar maakte dit bedrijfsonderdeel een verlies van 131 miljoen euro, 11 procent meer dan het verlies van 118 miljoen over de eerste helft van vorig jaar. Ook werd de afgelopen periode opnieuw afgeschreven op verstrekte leningen voor vastgoed. Dit keer voor een bedrag van 140 miljoen euro.

Het zijn verliezen waar niemand meer van opkijkt. Ze zijn ongeveer gelijk aan de verliezen van de afgelopen periodes en zullen – volgens SNS – ook ongeveer in lijn liggen met de verwachte verliezen de komende tijd.

Het nieuws was dat de bank en verzekeraar het afgelopen half jaar een winst van 115 miljoen euro heeft behaald. Die winst werd grotendeels veroorzaakt door mooie resultaten met beleggingen bij de verzekeringstak van het concern. Zo werd er winst gemaakt op rentederivaten en werd er verdiend aan de verkoop van obligaties. In totaal maakten de verzekeringsactiviteiten een winst van 131 miljoen euro. Met rentederivaten bestond die winst vooral uit de gestegen marktwaarde van die contracten, wat een boekwinst opleverde. In een toelichting zei financieel directeur Lamp dat het afgelopen half jaar veel kortlopende obligaties waren verkocht en omgeruild voor langer lopende obligaties, wat ook winst had opgeleverd. Dat betrof obligaties van landen waarvan door de economische crisis de rente gedaald is, waardoor de obligaties van de betreffende landen in waarde zijn gestegen.

Maar bij SNS Bank vielen de resultaten juist tegen. Daar werd een winst gemaakt van 73 miljoen euro, een forse daling in vergelijking met de 121 miljoen euro in de eerste helft van vorig jaar. SNS Bank moest 75 miljoen euro afschrijven op verstrekte leningen. Vorig jaar was dat 48 miljoen euro in de eerste zes maanden. Deze afschrijving laat volgens het concern zien dat economische situatie in Nederland verslechterd is. Dat blijkt ook uit de stijging van het aantal leningen waarop de aflossing achterloopt. Het bedrag aan zogeheten ‘achterstallige kredieten’ steeg van 1,79 miljard euro eind vorig jaar naar 1,82 miljard euro per eind juni 2012, een percentage van bijna 3,4 procent van alle bruto kredieten. Dit zijn vrijwel alleen hypotheken.

Ook bij Property Finance liggen de problemen nu vooral op de Nederlandse vastgoedmarkt. De totale portefeuille aan vastgoedfinancieringen van Property Finance werd het afgelopen half jaar verder afgebouwd. De portefeuille daalde met 549 miljoen euro naar 4,7 miljard euro. Op de leningen die uitstaan moest Property Finance ook het afgelopen half jaar weer meer voorzieningen treffen. Met andere woorden: van meer leningen is de verwachting dat ze niet of slechts gedeeltelijk zullen worden afgelost. Deze post „voorziene leningen” steeg van 1,7 miljard eind vorig jaar naar 1,94 miljard eind juni dit jaar. Daarvan bestaat 1,32 miljard euro uit Nederlandse financieringen en nog 612 miljoen uit leningen in het buitenland. In Nederland heeft Property Finance inmiddels op 42,3 procent van totaal uitgeleende bedrag een voorziening genomen. Eind juni vorig jaar bedroeg dat percentage nog 28,1 procent.