Recordomzet voor baggeraar

Baggeraar Boskalis Westminster heeft in het eerste halfjaar van 2012 een recordomzet geboekt. Het Nederlandse bedrijf zag de omzet met 12 procent stijgen, naar 1,4 miljard euro. In de eerste zes maanden van 2011 was dat nog 1,25 miljard euro, zo blijkt uit het halfjaarverslag dat vandaag openbaar werd. Ook de orderportefeuille groeide, van 3.489 miljoen naar 3.753 miljoen euro.

Toch was er niet louter goed nieuws voor de baggermaatschappij uit Papendrecht: de winst daalde met 10 procent en kwam uit op 102,5 miljoen euro. In dezelfde periode een jaar eerder was dit nog 114,1 miljoen euro. De afname van de winst is volgens Boskalis te wijten aan lagere resultaten in de segmenten Baggeren, Maritieme Infrastructuur en Droge Infrastructuur.

De afdelingen Harbour Towage en Salvage, Transport & Heavy Lift compenseerden de verliezen enigszins. Vooral de winstafname bij het segment Baggeren, de core bussiness van Boskalis, had invloed op het resultaat. Het segmentresultaat daalde hier van 105,8 miljoen naar 84 miljoen euro (voor aftrek van belastingen). De afdeling had volgens het bedrijf last van een lagere omzet op de internationale projectenmarkt.

Topman Peter Berdowski spreekt van een „prima halfjaar in de markt van vandaag”. Vooral de activiteiten van het met Boskalis gefuseerde Smit werpen volgens Berdowski „hun vruchten af”. Het gaat hierbij vooral om maritieme diensten als havensleepdiensten, scheepsbergingen en transport.

Berdowski ziet perspectieven voor de rest van 2012. Hij gaat ervan uit dat Boskalis in staat is de bedrijfsontwikkeling voort te zetten. Boskalis noemt de financiële positie zeer solide. Het bedrijf ziet de marktomstandigheden op korte termijn niet wezenlijk veranderen. Hierbij wordt, onvoorziene omstandigheden daargelaten, uitgegaan van een nettowinst tussen de 210 en 230 miljoen euro aan het einde van het kalenderjaar.

Ook op de beurs werd vanmorgen positief op de cijfers gereageerd. Het aandeel Boskalis steeg van 27,27 euro bij opening naar 27,50 euro rond het middaguur.