NMa-onderzoek fraude Ballast Nedam

Bouwbedrijf ontkent betrokkenheid bestuurders bij fraudepraktijken.

Rotterdam. De NMa doet onderzoek naar mogelijke betrokkenheid van leidinggevenden van bouwbedrijf Ballast Nedam bij fraudepraktijken. Ook mogelijke betrokkenheid van onderaannemers die in opdracht van Ballast Nedam werkten, wordt door de mededingingsautoriteit onderzocht. De NMa baseert het onderzoek op gesprekken met een in april overleden projectleider van Ballast Nedam, Gé Oomen, en op zijn persoonlijke administratie. Daaruit zou volgens Oomen onder meer blijken dat hij in opdracht van de raad van bestuur van Ballast Nedam valse facturen heeft opgesteld.

Volgens een woordvoerder van de NMa werd besloten onderzoek te doen na uitspraken van Oomen in diverse media over betrokkenheid van zijn leidinggevenden en onderaannemers bij fraudepraktijken.

De fraudepraktijken kwamen vorig jaar aan het licht bij de bouw van de Kromhoutkazerne in Utrecht, een gezamenlijk project van Ballast Nedam en Strukton. Een woordvoerder van Ballast Nedam ontkent dat personeel van het bedrijf betrokken is geweest bij fraude. NRC