Meer dan half miljoen werklozen

De werkloosheid is in Nederland in juli met 14.000 personen gestegen, tot 510.000. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekendgemaakt.

De werkloosheid vertoont al meer dan een jaar een stijgende lijn. Naast een toename van de instroom doordat mensen hun baan verloren, waren er relatief weinig werklozen die een nieuwe baan vonden.

Het is voor het eerst sinds 1996 dat meer dan een half miljoen mensen werkloos zijn. In 1996 waren gemiddeld 501.000 mensen werkloos, omgerekend 7,5 procent van de beroepsbevolking. De beroepsbevolking bedroeg toen 6,7 miljoen mensen, tegen 7,9 miljoen nu.

Op dit moment is 6,5 procent van de beroepsbevolking werkloos. Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht voor 2012 een percentage van 6,25 dat oploopt tot 7 volgend jaar. De afgelopen twee jaar was de werkloosheid 5,4 procent.

In 2004 en 2005 was de werkloosheid relatief hoog, maar bleef het aantal net onder de 500.000. Vergeleken met toen zijn er op dit moment meer mannen werkloos. Ook het aantal werkloze ouderen ligt hoger.

De Nederlandse werkloosheid ligt nog steeds onder het gemiddelde in de eurozone en de Europese Unie. Eurostat hanteert een andere definitie van werkloosheid dan het CBS. Het CBS rekent iemand als ‘werkend’ mee, bij een baan van minimaal twaalf uur per week. Eurostat hanteert deze ondergrens niet. Volgens Eurostat was de werkloosheid in Nederland 5,1 procent in juni. Voor de hele EU is dat 10,4 procent en voor de eurozone 11,2 procent. Spanje kampt met de hoogst gemeten werkloosheid van 24,8 procent.

In Nederland nam het aantal WW-uitkeringen afgelopen maand toe met ruim 7.000 tot 298.000, blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV. In vergelijking met juli vorig jaar bedraagt de stijging 17,5 procent. In het afgelopen jaar nam het aantal WW-uitkeringen relatief het sterkst toe onder jongeren. Er zijn nu 54 procent meer jongeren met een WW-uitkering dan vorig jaar.

Vergeleken met een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen het meest gestegen in de bouwsector. Ook in de gezondheidssector was er een toename van het aantal uitkeringen. Regionaal was de stijging het grootst in de provincies Overijssel en Zeeland.