Maastricht gooit zijn subsidiestelsel om

De gemeente Maastricht gooit haar subsidiestelsel voor kunst en cultuur drastisch om. Normaal bedenken culturele instellingen wat ze willen maken en kijken ze vervolgens of de gemeente hun plannen financieel wil steunen. Maar Maastricht gaat het nu andersom doen. De gemeente bepaalt wat voor culturele instellingen en evenementen ze nodig heeft en cultuurmakers kunnen daar vervolgens op ‘intekenen’.

Op deze manier hoopt Maastricht ondanks de forse bezuinigingen „een van de acht landelijke kernpunten van cultuur” te blijven.

„We moeten het culturele bouwwerk overeind houden, zeker in zo’n relatief kleine stad als Maastricht”, zo legt wethouder Jacques Costongs van cultuur (PvdA) uit.

„Andere steden houden na de bezuinigingen in alle disciplines nog organisaties over”, stelt Costongs. Maar als Maastricht één jeugdgezelschap wegbezuinigt, heeft het meteen helemaal geen jeugdtheater meer.”

Culturele instellingen kunnen tot 1 oktober inschrijven op de plekken die de gemeente noodzakelijk acht. Met specifieke functieomschrijvingen als een ‘klankwerkplaats’ en een ‘festival voor sacrale muziek’ is het onwaarschijnlijk dat de strijd om deze ‘functies’ groot zal zijn, geeft wethouder Costongs toe. „We hebben geprobeerd om functies te noemen en geen namen van culturele instellingen, maar in een kleine stad worden die toch vaak een-op-een gelezen. Om bepaalde organisaties konden we ook niet heen, omdat ze zo in de stad verankerd zijn.”

Enkele instellingen, als het Global Culture Festival van Studium Generale, kregen al op voorhand een afwijzingsbrief, omdat ze volgens de gemeente niet aan de selectiecriteria voldoen.

„Het is ongelooflijk”, vertelt een verontwaardigde Jacques Reiners, hoofd van Studium Generale. „We zijn beoordeeld op grond van criteria die bij ons niet allemaal bekend waren en waarop wij ons niet hebben kunnen voorbereiden”, stelt hij in een bezwaar dat hij inmiddels heeft aangetekend.

Bang dat de creativiteit in de stad nu in gevaar komt, is wethouder Costongs niet. „Je kunt als creatieve nieuwkomer natuurlijk niet meer als stand-alone optreden, je zult aansluiting moeten zoeken bij de kaders die wij bieden.”

De gemeente beslist aan het eind van het jaar over de hoogte van de subsidies voor elke aanvrager.