‘Geen geld meer voor vervoer leerlingen met beperking’

Foto NRC / Arjan de Jongh

Meer dan honderd gemeenten hebben geen geld meer voor busjesvervoer van leerlingen met een beperking. Dat is het gevolg van forse bezuinigingen, zo blijkt uit een rondgang van het AD.

Schoolbestuurdersorganisatie VOS/ABB vreest dat steeds meer kinderen gedwongen thuis komen te zitten, nu ouders het vervoer naar het speciaal onderwijs zelf moeten regelen. Alleen kinderen met een zware beperking zouden nog in aanmerking komen voor vervoer.

Gemeenten gebruiken methoden als het oprekken van de kilometergrens of vragen ouders om een eigen bijdrage.

Anna Schipper, adjunct-directeur van VOS/ABB noemt de situatie in het AD “belachelijk”.

“Kinderen met een beperking moeten gewoon naar school kunnen. En die school ligt niet altijd in de buurt.”

    • Marije Willems