colofon

Het Cultureel Supplement is een bijlage van NRC Handelsblad en verschijnt iedere donderdagBeeld omslag: Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg, foto Olivier Middendorp

Chef: Paul Steenhuis Plv. Chef: Dirk Limburg Vormgeving: Miriam VieveenEindredactie: Roelie Fopma, Martijn Meijer en Sandra Smallenburg Eindredactie Selectie: Adinda Akkermans

Informatie voor selectie: agenda@nrc.nl Ingezonden brieven: cs@nrc.nl