Sigaretten allemaal in zelfde afschrikwekkende pakje

Australische rokers zijn voortaan allemaal aangewezen op dezelfde eenvormige olijfkleurige pakjes sigaretten. Logo's en eigen kleuren van sigarettenmerken zullen niet langer zijn toegestaan, alleen nog de naam van de firma. De pakjes zullen bovendien voorzien moeten zijn van afschrikwekkende foto’s, waarop te zien is hoe de gebitten van rokers kunnen worden verwoest door veelvuldig roken of hoe roken in sommige gevallen zelfs tot blindheid kan leiden.

De Hoge Raad van Australië bepaalde vanmorgen dat een wetsvoorstel van de regering hieromtrent niet strijdig is met de grondwet. Grote tabaksfabrikanten, waaronder British American Tobacco en Phillip Morris, die de zaak hadden aangespannen, trokken daarmee aan het kortste eind. De rechters zouden hun vonnis later toelichten.

De nieuwe regels, die al door het parlement zijn goedgekeurd, worden op 1 december van kracht.

In Australië sterven jaarlijks 15.000 mensen aan aandoeningen die verband houden met roken. Daarmee zijn, alle zorgkosten en economische verliezen meegerekend, kosten gemoeid van omgerekend 23 miljard euro.

De tabaksfabrikanten betogen dat uit onderzoek is gebleken dat rokers maar in beperkte mate gevoelig zijn voor afschrikwekkende afbeeldingen. Ook hebben ze gewaarschuwd dat de eenvormige verpakking het makkelijker maakt voor ondernemers om sigaretten van slechte kwaliteit te leveren. Niettemin verklaarden woordvoerders van de bedrijfstak dat ze zich aan de nieuwe regels zullen houden.

Maar de grote tabaksbedrijven vrezen dat het Australische voorbeeld ook andere landen zal aanzetten tot strengere wetgeving op dit gebied, waardoor hun winst onder druk kan komen. (AP, AFP, BBC)