PvdA: spaar sport bij bezuinigingen - ‘toekomstige Ranomi’s opleiden’

Het Nederlandse olympische team worden in Den Bosch verwelkomd. Foto NOS

De PvdA wil dat de sport wordt ontzien bij nieuwe bezuinigingen. Ook moet sport een belangrijke plek krijgen in het onderwijs, door er een zwaarder vak van te maken met een echte vakdocent. Dat staat in een actieplan over topsport dat de PvdA vadaag presenteert.

Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing zegt tegen persbureau Novum in een toelichting op het plan:

“De afgelopen weken zagen we hoe Ranomi Kromowidjojo en Epke Zonderland een heel land in beroering brachten. Zo leiden we de Ranomi’s van de toekomst op.”

Volgens de PvdA is de amateursport de basis van de topsport en van olympische successen zoals in Londen.

“Hoe breder de basis, hoe hoger de top.”

De partij wil de belastingvrijstelling voor sponsoring van sportverenigingen verhogen, zodat clubs meer ruimte krijgen om te investeren in sport.