NRC Charity Awards

Deze en komende maand dingen charitatieve instellingen weer mee naar de NRC Charity Awards. Met dit initiatief wil NRC Media charitatieve organisaties in Nederland ondersteunen. Wie maakt de meest aansprekende advertentie? Uit de inzenders zijn er inmiddels 24 geselecteerd die zich vanaf vandaag een voor een presenteren op een dubbele pagina, die de krant ter beschikking heeft gesteld. De organisatie die zijn boodschap het meest inspirerend weet over te brengen, krijgt van een vakjury de NRC Charity Award; een onderscheiding bestaande uit een beeldje en vier dubbele pagina’s advertentie. Daarnaast is er de publieksprijs, met dezelfde beloning. U kunt stemmen via de website www.nrccharityawards.nl. Wie stemt maakt kans op een iPad.

Vandaag: de Hersenstichting. Hersenstichting Nederland helpt hersenaandoeningen voorkómen en genezen en wil ervoor zorgen dat patiënten een zo volwaardig mogelijk leven kunnen leiden. Zij doet dit door wetenschappelijk onderzoek en het delen van kennis met belanghebbenden.

Pagina 22-23: hersenstichting.nl