NMa-onderzoek naar fraude bij Ballast Nedam

De NMa doet onderzoek naar mogelijke betrokkenheid van leidinggevenden van bouwbedrijf Ballast Nedam bij fraudepraktijken. Ook mogelijke betrokkenheid van onderaannemers die in opdracht van Ballast Nedam werkten, wordt door de mededingingsautoriteit onderzocht.

De NMa baseert het onderzoek op gesprekken met een in april overleden projectleider van Ballast Nedam, Gé Oomen, en op zijn persoonlijke administratie. Daaruit zou volgens Oomen onder meer blijken dat hij in opdracht van de raad van bestuur van Ballast Nedam valse facturen heeft opgesteld.

Volgens een woordvoerder van de NMa werd besloten onderzoek te doen na uitspraken van Oomen in diverse media over betrokkenheid van zijn leidinggevenden en onderaannemers bij fraudepraktijken. „We onderzoeken mogelijke mededingingsbeperkende gedragingen.” Als de NMa stuit op strafbare feiten, zal ook het Openbaar Ministerie worden ingeschakeld.

De fraudepraktijken kwamen vorig jaar aan het licht bij de bouw van de Kromhoutkazerne in Utrecht, een gezamenlijk project van Ballast Nedam en Strukton. Oomen was daar aangesteld als projectdirecteur. Bevriende aannemers kregen de opdracht om hogere rekeningen in te dienen. Oomen deelde vervolgens privé mee in die illegale winst en declareerde bij die onderaannemers gefingeerde rekeningen voor adviezen.

Nadat een aantal onderaannemers verklaringen had afgelegd over zijn corruptiepraktijken, begonnen Ballast Nedam en Strukton een civiele procedure om geleden schade op Oomen te verhalen. Maar volgens Oomen wist de raad van bestuur van de corruptiepraktijken. „Sterker nog, ik heb in opdracht van het bestuur valse facturen moeten opstellen”, zei hij een maand voor zijn dood in dagblad BN De Stem.

Maar in die civiele procedure leverde Oomen daar geen bewijs voor. Afgelopen mei, een maand na zijn dood, veroordeelde de rechtbank in Amsterdam Oomen tot betaling van een schadevergoeding van 500.000 euro aan Ballast Nedam en Strukton. Volgens de rechter had Oomen zich „op grote schaal frauduleus gelden toegeëigend” van Komfort (de bouwcombinatie van Ballast Nedam en Strukton).

Volgens een woordvoerder van Ballast Nedam blijkt nergens uit het dossier betrokkenheid bij de fraude door personeel van het bedrijf en heeft Oomen dat bij de rechter ook niet aannemelijk gemaakt.