Correcties en aanvullingen

Erwin Olaf

In de column Zoenprotest (14 augustus, pagina 3) staat een zinsnede over een confrontatie tussen fotograaf Erwin Olaf en een snackbarhouder die kan leiden tot misverstanden: Olaf zou meteen furieus zijn geworden. „Zo van: ‘Ga terug naar je eigen land!’”

De columnist wil hier de versie van de snackbarhouder weergeven. Olaf zelf zegt met nadruk dat hij zoiets nooit heeft gezegd.

Hij zei, nadat de snackbarhouder hem had verzocht op te houden zijn vriend te zoenen: „In dit land mogen wij trouwen, dus we mogen ook overal op straat zoenen.”