Bultrug dartelt voor Rotterdamse havenmond

ROTTERDAM - Foto beschikbaar gesteld door het Kustwachtcentrum Den Helder. Een patrouillevaartuig van het Havenbedrijf Rotterdam is er in geslaagd een 8 à 9 meter lange walvis uit de vaargeul bij Rotterdam weg te krijgen door te toeteren. De walvis, een bultrug, zwom enkele uren rond voor de ingang van de Rotterdamse haven. ANP COMM