Brief

Kinderen van werkende moeders zijn niet dikker

De rubriek next.checkt van 10 augustus bekeek het waarheidsgehalte van de stelling ‘Kinderen van werkende moeders zijn dikker’, een recente bewering van Aleid Truijens in de Volkskrant. Truijens’ uitspraak wordt door nrc.next als ‘Niet te checken’ beoordeeld, vanwege inconsistente resultaten van wetenschappelijk onderzoek en het gebrek aan Nederlands onderzoek. Ook op dit eindoordeel is echter het een en ander af te dingen.

Het is allereerst belangrijk zich te realiseren dat wetenschappelijk onderzoek niet heeft kunnen bewijzen dat kinderen van werkende moeders op wat voor gebied dan ook slechter af zijn. Dus ook als je bijvoorbeeld kijkt naar schooluitkomsten. Dit is opmerkelijk gezien het grote aantal onderzoeken naar dit onderwerp.

Daarnaast is het feit dat er geen Nederlands onderzoek is niet automatisch een probleem. De bevinding van het genoemde Australische onderzoek, waaruit bleek dat kinderen van moeders die parttime werken de minste kans hebben op overgewicht, is juist van groot belang voor Nederland. Het hoge percentage deeltijdwerkende vrouwen in Nederland maakt het waarschijnlijk dat kinderen hier juist heel goed af zijn.

Truijens’ stelling dat kinderen van werkende moeders dikker zijn, sluit aan bij de negatieve houding van Nederlanders tegenover (voltijds) werkende moeders. Op basis van de bovenstaande argumenten zou deze echter beoordeeld moeten worden als grotendeels onwaar. Het wordt tijd dat er in Nederland meer ruimte komt voor een klimaat waarin een werkende moeder niet direct als een slechte moeder wordt bestempeld.

    • Anne Roeters
    • Melissa Verhoefen