Beleid ASR werkt, maar winst daalt

Verzekeraar ASR richt zich er ook in 2012 op de financiële basis te versterken. Het eigen vermogen en de solvabiliteit blijven hierdoor toenemen.

ASR Nederland kan gematigd positief terugkijken op de eerste helft van 2012. De genationaliseerde verzekeraar sloeg sinds 2009 een nieuwe weg in. ASR – voortgekomen uit het door de kredietcrisis getroffen Fortis – moest eind 2008 weer een gezond bedrijf worden onder een nieuwe naam en een nieuw bewind. De nieuwe koers moest tot hogere soliditeit en fikse kostenverlagingen leiden.

Het nieuwe beleid lijkt redelijk succesvol te zijn, kijkend naar het halfjaarverslag dat ASR vandaag openbaar maakte. Maar dan moet wel verder worden gekeken dan alleen naar het winstcijfer.

Door besparingen wist ASR in de eerste zes maanden van 2012 de kosten met 8 procent te verlagen naar 294 miljoen euro. Het eigen vermogen verbeterde met 10 procent, naar 2.596 miljoen euro. De solvabiliteit (de verhouding tussen vreemd en eigen vermogen) steeg van 230 procent in 2011 naar 285 procent in 2012. „Een direct gevolg van de eerder ingezette koers”, aldus bestuursvoorzitter Jos Baeten.

Toch ontkomt ook ASR, dat volledig in handen is van de Nederlandse Staat, niet aan de moeizame marktomstandigheden. Wat de winst betreft, moest ASR namelijk wel inboeten in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. De verzekeraar boekte een nettoresultaat van 105 miljoen euro. In de eerste helft van 2011 was dit nog 163 miljoen euro, een daling van liefst 35 procent. Maar omdat het bedrijf toen een hogere winst boekte door een eenmalig gerealiseerde winst op vastgoed, is ASR ook met het winstcijfer content. In vergelijking met het tweede deel van 2011 steeg de winst namelijk flink, met 56 miljoen euro. Bestuursvoorzitter Baeten zegt dan ook tevreden te zijn gezien de huidige marktomstandigheden. Het bedrijf inde wel minder geld aan premies: 2,46 miljard euro, tegen 2,62 miljard over de eerste jaarhelft van 2011.

ASR Nederland, waaronder naast ASR Verzekeringen onder meer verzekeraars Ditzo en De Amersfoortse vallen, zegt last te hebben gehad van de „aanhoudend lastige financieel-economische omstandigheden en de lage rente”. Met name de Levensverzekeringentak van ASR Verzekeringen kende de afgelopen maanden zware tijden. Hier daalde de omzet van 169 naar 122 miljoen euro. De omzet in koopsommen binnen dit segment daalde zelfs met 38 procent. De slechte cijfers van de Levensafdeling van ASR zijn volgens Baeten „niet zonder gevolgen voor de omzet”. De slechte cijfers bij Leven worden verklaard door een stagnerende markt en het traject compensatie beleggingsverzekeringen, een ongewilde erfenis uit het Fortis-tijdperk, bedoeld als compensatie voor verkochte woekerpolissen.

Baeten laat weten dat ASR zich nu met name richt op de schademarkt, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en pensioenen, waar volgens hem een „kleinere en slagvaardigere organisatie bij hoort”. Maar bij de afdeling Schade daalde de winst ook, naar 42 miljoen euro, door een verslechtering van de netto schadelast en vooral door de „verslechterde marktomstandigheden”, zo meldt het halfjaarverslag. Wel stegen bij de afdeling Schade de geschreven premies met vier procent, tot 1.430 miljoen euro. Dit kwam met name door de introductie van de nieuwe zorgverzekeraar Ditzo Zorg.

Over de lopende periode kan ASR nog weinig zeggen, vanwege het onzekere economische klimaat. „Voorspellen doen we niet”, zegt Baeten. „Ons beleid is dat we werken op basis van scenario’s. We houden met alle mogelijkheden rekening. Maar we zijn van plan om onze risicomijdende koers op dezelfde voet voort te zetten. Want balansbeheer is het belangrijkste in deze tijd.”