Strijd tussen beleggers en DE wordt feller

Heeft Douwe Egberts bij zijn beursgang de belegger voor de gek gehouden of niet? De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) vindt van wel en eist een schadevergoeding. DE slaat verontwaardigd terug: het is juist de VEB die schade veroorzaakt en een „onjuist beeld” heeft geschetst.

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) mag binnenkort weliswaar bij Douwe Egberts op de koffie, maar het zal wel geen gezellig gesprek worden.

De beleggersvereniging en het koffiebedrijf zijn in een felle strijd verwikkeld sinds de koffiebranderij op 1 augustus de geconstateerde boekhoudfraude bij zijn Braziliaanse dochteronderneming bekendmaakte.

Drie weken na de beursgang van DE Master Blenders 1753, zoals Douwe Egberts tegenwoordig heet, moest het concern toegeven dat zich in Brazilië tussen 2008 en 2012 „boekhoudkundige onregelmatigheden” hebben voorgedaan, die de nettowinst dit jaar met 45 tot 55 miljoen euro drukken. Het eigen vermogen van DE zal teruglopen met 85 tot 95 miljoen euro. Een fikse tegenvaller voor het zelfstandige koffie- en theebedrijf – zeker na de euforie van de opsplitsing van het voormalige Amerikaanse moederbedrijf Sara Lee, waar DE sinds 1978 onderdeel van was.

Direct na de bekendmaking van de fraude, diezelfde woensdagavond nog, liet de VEB in de media weten een schadevergoeding te zullen eisen voor gedupeerde beleggers. Directeur Jan Maarten Slagter stelde dat het prospectus „een veel te rooskleurig beeld” gaf van DE en dat het bedrijf onzorgvuldig had gehandeld richting beleggers. „Juist bij een beursgang ga je heel precies en zorgvuldig na hoe de onderneming ervoor staat. Dan moet je niet drie weken later aankomen met het nieuws dat er in Brazilië wat over het hoofd is gezien”, aldus Slagter in deze krant. De beurskoers van DE dook op 2 augustus naar beneden. De beurswaarde kelderde met zo’n 350 miljoen euro.

De VEB stuurde daarnaast een aangetekende brief naar het hoofdkantoor van Douwe Egberts, waarin de beleggersvereniging behalve om opheldering ook om een gesprek vroeg.

Het antwoord op die brief kwam afgelopen weekend. Michiel Herkemij, de topman van DE, haalt hard uit. Om te beginnen hekelt hij de manier waarop de VEB zich opstelde in de media en „een onjuist beeld” creëerde.

De vergelijking met de omstreden beursgang van World Online in 2001, waarbij het prospectus met alle relevante financiële informatie van het internetbedrijf van Nina Brink destijds ernstig tekort was geschoten, noemt DE „onjuist”.

Douwe Egberts, schrijft Herkemij, heeft formeel geen aandelen aangeboden, aangezien het bedrijf zich afsplitste van een ander, beursgenoteerd bedrijf. „Van schade op basis van een incorrecte koopprijs kan dus geen sprake zijn.” Door de vergelijking met World Online te maken heeft de VEB „de situatie alleen maar verergerd in plaats van in het belang van de aandeelhouders hier op een genuanceerde manier en weloverwogen te reageren”.

Herkemij schrijft dat hij „uiteraard” bereid is met de VEB in overleg te treden, „zelfs nu uw verzoek daartoe een tamelijk artificieel karakter lijkt te hebben in het licht van uw vroegtijdige mededelingen, waardeoordelen en vergelijkingen”. Hij concludeert: „Het is allesbehalve uitgesloten dat de handelwijze van de VEB voor onze aandeelhouders schadelijker is dan de inhoud van ons persbericht.”

De VEB is niet onder de indruk van de harde bewoordingen. „Wij streven er niet naar vriendjes te blijven met iedereen. Wij zijn een belangenbehartiger en als de belangen van beleggers geschaad zijn, eisen we compensatie”, zegt adjunct-directeur Errol Keyner. Volgens hem is het beursschandaal bij DE wel degelijk vergelijkbaar met World Online. „Voor de Nederlandse belegger is DE natuurlijk gewoon een nieuw beursfonds. En het prospectus, waar beleggers op moeten kunnen vertrouwen, klopte niet. Dat is één op één World Online.”

Bij World Online duurde het alleen twaalf jaar voor beleggers werden gecompenseerd. Keyner kan zich niet voorstellen dat DE het daarop laat aankomen, zegt hij. „Ik zou zeggen: we ruimen dit vuiltje gauw uit de weg. Dit kun je binnen enkele maanden oplossen.”

Naar verwachting vindt het gesprek tussen DE en de VEB „binnen enkele weken” plaats. Keyner: „Dan zullen we zien of er bereidwilligheid bestaat om het probleem op te lossen, of dat er een oorlogssituatie ontstaat.”