Op zoek naar piramides met Google Earth

In de zoektocht naar archeologische erfenissen wordt tegenwoordig steeds vaker moderne technologie ingezet. Niet meer jarenlang op goed geluk zoeken naar een graftombe, maar simpelweg via Google Earth de omgeving onder de loep nemen.

De Amerikaanse archeologe Angela Micol meent onlangs op satellietbeelden in de buurt van Abu Sidhum, nabij de Nijl, twee nieuwe vindplaatsen voor piramides te hebben ontdekt. Zonder ter plaatse te zijn stuitte zij wellicht op de grootste piramide ooit. Op een van de beelden van Google Earth is immers een brede driehoek van meer dan tweehonderd meter te zien, wat een stuk groter is dan de drie wereldberoemde piramides van Gizeh.

Op de satellietbeelden is een tweede plek te zien, waar mogelijk kleinere, maar nog steeds omvangrijke piramdies kunnen worden gevonden. Op de satellietbeelden is een tweede plek te zien, waar mogelijk kleinere, maar nog steeds omvangrijke piramdies kunnen worden gevonden.

Volgens Micol spreken de beelden voor zichzelf. ‘Het is overduidelijk wat deze plekken mogelijk kunnen herbergen, maar aanvullend veldwerk is nodig om te bevestigen waar het werkelijk om gaat: piramides.’

Speuren vanuit de lucht

Het is niet de eerste keer dat zonder kwastjes en jarenlang bukwerk piramides worden ontdekt. Vorig jaar was het de archeologe Sarah Parcak, ook een Amerikaanse, die via satellietbeelden maar liefst 17 kleinere piramides aanwees, met als cadeautje nog eens duizend graftombes en drieduizend nederzettingen.

http://www.youtube.com/watch?v=rCJQkZah7WE

Met financiële steun van de NASA wist Parcak via satellieten die uitgerust zijn met krachtige infraroodcamera’s dertig kilometer ten zuiden van Kairo en in de Nijldelta oude patronen bloot te leggen. Tijdens een TED-bijeenkomst vertelt zij hierover:

Parcak reageerde overigens sceptisch op de ‘ontdekking’ van Micol. ‘Er is geen aardse reden waarom in dat gebied piramides te vinden zouden zijn. Het is 13 kilometer ten westen van de Nijlvallei, in het hoge noorden van Egypte. Ik krijg constant e-mails van mensen die beweren een nieuw gebied gevonden te hebben.’

Ook in eigen land wordt de methode om een onderzoeksgebied vanuit de lucht te bestuderen, genaamd remote sensing, gebruikt - zij het mondjesmaat. Nederlandse archeologen hebben dankzij een met infraroodcamera’s uitgerust vliegtuig al sinds 2003 prehistorische grafheuvels en akkervelden ontdekt.