Ook langstudeerboete voor zieke student

Studenten in de Universiteitsbibliotheek Groningen. Foto Hollandse Hoogte / Pepijn van den Broeke

Studenten die studievertraging hebben opgelopen als gevolg van een ziekte krijgen wel een langstudeerboete, terwijl het kabinet eerder de toezegging deed dat dit niet het geval zou zijn, zo schrijft dagblad Spits vanochtend.

De langstudeerboete is een verhoging van het collegegeld van ruim drieduizend euro, als studenten tijdens hun bachelor- of masteropleiding meer dan een jaar extra nodig hebben voor de afronding ervan.

Uit klachten van studenten die de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) inventariseerde blijkt dat de uitzondering voor zieke studenten die het kabinet beloofde niet geldt. Ook zou de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) zichzelf tegenspreken. De LSVb gaat maandag in overleg met staatssecretaris Halbe Zijlstra van onderwijs om deze gevallen te bespreken.

Op de site van deze overheidsinstantie staat dat de boete op medische gronden kan worden kwijtgescholden, maar deze regeling is nog niet in de wet opgenomen. Volgens de LSVb worden studenten op deze manier vals voorgelicht.

    • Annemarie Coevert