Een homoseksuele generaal

De homobeweging heeft een belangrijk succes geboekt nu in het Amerikaanse leger officier Tammy S. Smith is bevorderd tot generaal. Zij is openlijk lesbisch en vorig jaar getrouwd met haar vriendin. Haar promotie symboliseert dat er definitief een streep is gehaald door de don’t ask, don’t tell-regel. Die hield in dat homoseksuelen wel mochten dienen in de krijgsmacht, maar hun seksuele geaardheid moesten verzwijgen. President Obama heeft deze regel formeel afgeschaft. Zijn Democratische Partij zette dit weekend nóg een stap, door zich in haar nationale verkiezingsprogramma voor het homohuwelijk uit te spreken. Dat is nu in de ene staat wel en in de andere niet toegestaan. Het kan een thema worden in de presidentsverkiezingen, als de Republikeinse kandidaat Romney wordt uitgedaagd om klare wijn te schenken. Tot nu toe houdt hij zich op de vlakte over zijn standpunt.

Succes kan de homobeweging wel gebruiken, want tegenslag is er genoeg. Het homohuwelijk of de gelijkberechtiging van homostellen is nog lang niet overal vanzelfsprekend. In Frankrijk hebben de bisschoppen aangekondigd dat ze deze week zullen bidden in de hoop dat president Hollande zal afzien van zijn voornemen om het homohuwelijk in te voeren. In Duitsland is zowel regering als parlement verdeeld over de vraag of homoparen met een geregistreerd partnerschap fiscaal op gelijke wijze moeten worden behandeld als heteroseksuele echtparen. Een vraag die uiteraard met ja moet worden beantwoord, maar de christelijke CSU uit Beieren denkt er heel anders over en haar zusterpartij CDU is verdeeld.

Politieke verdeeldheid verhindert ook in Nederland dat er duidelijkheid wordt geschapen over de positie van de weigerambtenaar. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft zich voor een verbod uitgesproken. CDA-minister Spies (Binnenlandse Zaken) weigert de motie uit te voeren. Ook Gay Pride, de jaarlijkse, feestelijke botenparade van homo’s en lesbiennes door de Amsterdamse grachten, liep deze maand hard tegen de grenzen van tolerantie aan. Homo’s van Turkse afkomst, die voor het eerst meevoeren, werden later op internet bedreigd.

Generaal Smith bewijst dat doorzetten loont. Kon ze eerder slechts anoniem praten over haar seksuele geaardheid, nu mag ze daar trots op zijn, net als op de ster die bij haar rang hoort. Maar dat de homobeweging nog een lange weg heeft te gaan in haar streven naar gelijke rechten en gelijke behandeling, moge duidelijk zijn.