CDA: toch voor iedereen toeslag kinderopvang

Het CDA ging eerder akkoord met bezuinigingen op de kinderopvang. Nu maakt de partij een ommezwaai. De lijsttrekker heeft het gezin herontdekt als typisch CDA.

Als het aan het CDA ligt, wordt er niet verder bezuinigd op de kinderopvang. Lijsttrekker Sybrand van Haersma Buma wil af van een verdere beperking van de toeslag die gezinnen per 2013 te wachten staat. Ook midden- en hoge inkomens, vindt hij, moeten recht blijven houden op de bijdrage die werkgevers betalen voor het crèchebezoek van hun kinderen.

Daarmee komt het CDA terug op bezuinigingsafspraken die de partij eerder maakte in het regeerakkoord en het Lenteakkoord.

De reden? Het gezin. Van Haersma Buma: „Veel mensen worstelen met de combinatie van werk en zorg. Bij tweeverdieners met kinderen vraagt de minst werkende ouder zich steeds vaker af: is het nog lonend als ik deel uitmaak van het arbeidsproces? Of kan ik beter mijn kinderen gaan opvoeden?”

Wordt deze trend ook ondersteund door cijfers?

„Nee, het zijn klachten die ik om me heen hoor. Dit is geen wiskundige redenering, maar een zorg die mensen hebben. En die ik voor wil zijn.

„Bovendien is het vreemd dat de werkgever nu een premie betaalt die de ouder niet helemaal terugziet. Ooit is afgesproken dat de overheid, de ouders en de werkgever ieder een derde van de opvang zouden betalen. Maar een deel van de werkgeverspremie blijft nu achter in de overheidspot.”

Het CDA ging eerder wel akkoord met verdere bezuinigingen op de kinderopvang. Vanwaar die ommezwaai?

„De bezuinigingen per 2013 waar wij nu vanaf willen, komen inderdaad voort uit het regeerakkoord en het Lenteakkoord. Maar het CDA is ook consistent met een lijn die al bijna twintig jaar geleden is ingezet, toen oud-leider Enneüs Heerma het gezin bestempelde tot kernwaarde van het CDA. Als je regeert, sluit je compromissen. Maar ik verwacht ook van partijen dat ze hun eigen principes naar voren brengen. En die wijken af van afspraken die we eerder hebben gemaakt.”

Doet u met de kinderopvang niet aan jojo-beleid? Een aantal jaar geleden werd het budget flink verruimd, daarna gesnoeid, en nu moet er van u weer extra geld bij.

„We moeten erkennen dat de bezuinigingen die we tot nu toe hebben gedaan, zullen blijven. Maar de angst van mensen dat het in 2013 nóg slechter wordt, die wil ik wegnemen. We houden in stand wat er nu is. Er is nog altijd meer geld beschikbaar voor kinderopvang dan toen mijn kinderen klein waren.”

Hoeveel geld is er met dit plan ge-moeid ?

„Maximaal 150 miljoen euro.”

Waar haalt u dat geld vandaan?

„We kunnen dat geld halen uit de snellere verhoging van de AOW-leeftijd, en uit een verdere verkleining van de overheid. Helemaal één op één kun je het niet zeggen, maar we kunnen ondanks de bezuinigingen wel degelijk investeren.”

U zegt dat betaalbare kinderopvang goed is voor het gezin. Maar als één ouder thuis blijft, is dat toch nóg beter voor het gezin?

„Dat is hoe het gezin vroeger was. Mijn moeder bleef thuis, en dat vond ik heel normaal. Maar tegenwoordig willen beide ouders vaak werken, en dat willen wij mogelijk maken. Bij mij thuis is dat ook zo: ik werk, en mijn vrouw werkt ook. Mijn vrouw zou niet gelukkig zijn als ze niet kon werken. Uiteindelijk is het goed voor de kinderen als de ouders hun leven kunnen indelen zoals ze dat graag willen.”

    • Thijs Niemantsverdriet