(Waarom) zijn de wegen in België zo vreselijk slecht?

Jan Torny, net terug van een vakantie in Frankrijk, zag in België talloze waarschuwingsborden ‘slecht wegdek’. Hij vraagt: „Waarom zijn de wegen in België zo vreselijk slecht onderhouden?”

Een herkenbare verzuchting – maar zijn de wegen in België inderdaad zo slecht? België had vroeger een forse onderhoudsachterstand van het snelwegennet. Maar die wordt sinds ongeveer drie jaar in rap tempo weggewerkt, zegt Ilse Luypaerts van het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer (zeg maar: Rijkswaterstaat).

Dat achterstallig onderhoud was vooral een kwestie van keuzes. Vroeger kregen andere zaken prioriteit, zoals fietspaden of veilige kruispunten. Voor het wegennet werd een goedkope oplossing gekozen: alleen de toplaag vervangen, niet de onderlaag. Een soort symptoombestrijding – tot het echt niet langer kon.

Een jaar of drie geleden maakte de nieuwe minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Hilde Crevits, van het wegenonderhoud een speerpunt. Sindsdien wordt er juist heel veel geïnvesteerd in het wegennet.

Het doel is dat in 2015 in elk geval de snelwegen hetzelfde onderhoudsniveau hebben als in Nederland (en in 2020 ook de provinciale wegen). „Het is dus zeker nog niet optimaal, maar er is een hele evolutie gaande.”

Die lezing wordt bevestigd door Danny Smagghe van Touring Mobilis, de Belgische ANWB. België heeft het dichtste wegennet van Europa, zegt hij. In de jaren zestig was daar nog ruim voldoende geld voor, maar daarna kwam de klad in het onderhoud. Intussen werden alle rijkswegen overgeheveld naar de drie gewesten. En toen duurde het nog lang „vooraleer de politici overtuigd waren van de nood aan nieuwe investeringen’. Touring heeft daar sterk voor gelobbyd. En enkele „zware” winters hielpen ook mee. Nu wordt er alsnog flink geïnvesteerd.

Die inhaalslag geldt trouwens niet per se voor de lokale wegen, zegt Smagghe. „Misschien is uw lezer een weg of een situatie tegengekomen die door de lokale besturen (gemeente of stad) wordt beheerd. En dan is het een kwestie van de lokale overheid, dat heeft te maken met budget en prioriteiten.”