Nieuw Orkest Zuid-Nederland krijgt subsidie

Het Orkest van Zuid-Nederland, dat moet ontstaan uit de fusie van Het Limburgs Symfonie Orkest en het Brabants Orkest, krijgt jaarlijks 7 miljoen euro subsidie. Dat is zo’n 60 procent van het totale bedrag dat beide orkesten de afgelopen vier jaar kregen als afzonderlijke instellingen. De Raad voor Cultuur beloont hiermee het plan van de orkesten op te gaan in één nieuwe organisatie met twee vestigingsplaatsen, Maastricht en Eindhoven.

De raad heeft het subsidieadvies vanmiddag naar staatssecretaris Halbe Zijlstra (Cultuur, VVD) gestuurd. Hierin staat ook de aanbeveling om de jeugdafdeling van Het Nationale Toneel alsnog te steunen met een half miljoen euro, na een verbeterde subsidieaanvraag. Hiermee versloeg ‘NT Jong’ theatergroep Maas, een fusie van de gezelschappen Max, Siberia en Meekers. Die groep dong ook mee naar de rijkssubsidie voor jeugdtheater in de regio Den Haag.

De strijd om de subsidie voor jeugdtheater in het noorden ging tussen drie gezelschappen. Het Houten Huis won en kan uitzien naar een half miljoen euro. De Jonge Republiek („te ambitieus”) en Kwatta („geworteld in de regio oost”) verloren deze ronde.

De raad vindt tevens dat het Rijk het toekomstige ‘topinstituut voor beeldende kunst’ moet steunen, een fusie van twee postacademische opleidingen: de Rijksakademie en De Ateliers. Zij krijgen in totaal 1,5 miljoen euro. De Rijksakademie had gevraagd om 3 miljoen euro.

De raad adviseert 7,8 miljoen euro te spenderen aan NIADEC/AVE, een fusie van het Nederlands Architectuur Instituut, het Premsela Instituut voor Design en Mode en het Virtueel Platform. De orkesten die meedingen naar steun voor symfonische begeleiding van dans moeten nog op een advies wachten. Op Prinsjesdag moet het kabinet de cultuurbegroting voor 2013-2016 rond hebben.

Lof en kritiek: pagina 17