Gemeente Den Haag maakt einde aan stemmen in de kerk

Een stembureau in de kerk? Dat is in strijd met de scheiding van kerk en staat, vindt de gemeente Den Haag. Het CDA vindt dat een vreemde redenering.

Bij de komende verkiezingen kan in Den Haag vrijwel niet in kerken gestemd worden. Op één kerk na worden de stembureaus verplaatst naar andere locaties. Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente. Hij kan alleen zeggen dat er „inhoudelijke en praktische overwegingen” aan het besluit ten grondslag liggen.

De gemeente zou aan de kerken hebben meegedeeld dat stembureaus in gebedshuizen strijdig zijn met de scheiding tussen kerk en staat. Dat heeft het CDA in de Haagse gemeenteraad van de kerken vernomen. De collegepartij is verbaasd over het besluit en heeft schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld. „Jarenlang is het geen probleem geweest om in kerken te stemmen, waarom nu wel”, vraagt fractievoorzitter Gert-Jan Bakker zich af. De argumentatie van de gemeente vindt hij „vreemd”. „Het gaat hier niet om religieuze activiteiten, maar om het gebruik van aardse gebouwen van instellingen; scheiding van kerk en staat is niet aan de orde. ”

Volgens D66-fractievoorzitter Rachid Guernaoui moeten mensen zoveel mogelijk de kans krijgen om te stemmen in „neutrale” gebouwen. Een kerk is dat niet, vindt Guernaoui. „Als je in Den Haag in de buurt wilt stemmen, word je nu soms nog gedwongen naar een kerk te gaan.” Volgens het raadslid zijn er betere en neutralere locaties om te stemmen, zoals winkels, stations, wijkcentra en scholen. Hij hoopt dat meerdere gemeenten het voorbeeld van Den Haag zullen volgen en kerken niet langer aanwijzen als stembureau.

Uit een inventarisatie van deze krant blijkt dat bij de vorige landelijke verkiezingen van 2010 in de kerkelijke stembureaus in Den Haag minder op de confessionele partijen CDA, ChristenUnie en SGP is gestemd dan in het gemiddelde Haagse stembureau. In 2010 waren er in Den Haag 265 stembureaus, waarvan zeker 20 in een kerk. Het gaat om stembureaus die de term ‘kerk’ of een afgeleide daarvan, zoals ‘kapel’, in hun naam hadden. Volgens Bakker hebben bij de verschillende Europese, landelijke, provinciale en gemeentelijke verkiezingen 31 Haagse kerken als stembureau gediend.

Van de 9.539 stembureaus in heel Nederland waren er zeker 386 in een kerk gevestigd. Landelijk gezien is in kerken wel vaker ‘christelijk’ gestemd. Dat komt waarschijnlijk doordat kerkelijke stembureaus buiten de grote steden oververtegenwoordigd zijn, en mensen daar vaker op een christelijke partij stemmen.

Onduidelijk is waarom op 12 september in één Haagse kerk nog wel gestemd kan worden. Volgens de gemeentewoordvoerder wil het Haagse stadsbestuur eerst de vragen van het CDA beantwoorden.