Een volle bieb, ook in de zomer

Dit jaar moeten studenten voor het eerst extra collegegeld betalen, als hun studie meer dan een jaar uitloopt. Maar misschien verdwijnt de boete straks.

Foto’s Merlin Daleman

Nog drie weken, dan valt de bijl. Studenten die meer dan een jaar vertraging met hun studie hebben opgelopen en op 31 augustus hun opleiding nog niet hebben afgerond, moeten 3.000 euro extra collegegeld gaan betalen. Volgens het ministerie van Onderwijs zijn er 77.000 studenten die deze maand hun opleiding moeten afronden als ze het verhoogde collegegeld willen ontlopen.

En dus zitten universiteitsbibliotheken nu overal vol met studenten die de laatste hand aan hun scriptie leggen. Universiteiten en hogescholen doen hun best ervoor te zorgen dat iedereen die het wil ook echt kan afstuderen deze zomer. „We hebben bijna geen klachten gehad van studenten die stuitten op een gebrek aan medewerking”, zegt Thijs van Reekum, voorzitter van studentenorganisatie ISO. „Er zijn zelfs universiteiten die speciale scriptiebegeleidingstrajecten aanbieden.”

Die begeleiding zal niet overal even goed zijn, want bij commerciële bureaus die studenten helpen met het afronden van hun scriptie loopt het de laatste maanden storm. Zij bieden stilistische ondersteuning bij het schrijven van de eindproef, maar geven ook workshops over elementaire vaardigheden als ‘het onderscheiden van hoofd- en bijzaken’ en ‘omgaan met literatuur’.

„Dat betekent dat sommige universiteiten en hogescholen tekortschieten”, zegt Karlijn Ligtenberg, vicevoorzitter van studentenbond LSVb. „Het is het goed recht van deze bedrijven om in dat gat te springen, maar eigenlijk moeten de diensten die zij aanbieden gewoon op de onderwijsinstelling worden verzorgd.”

Twee weken nadat de boete van de rekening van de eerste lichting langstudeerders is afgeschreven, zijn de verkiezingen. De uitslag staat nog allerminst vast. Wel lijkt zich een meerderheid af te tekenen die de basisbeurs – in de master- én bachelorfase – wil omzetten in een lening. Als compensatie zou de langstudeerboete kunnen worden afgeschaft.

Voor Thijs van Reekum van het ISO is dat niet genoeg. „We zijn tegen de invoering van een leenstelsel. En mocht er over gesproken moeten worden, dan willen we dat ook het verhoogde collegegeld voor de tweede studie en de inperking van het reisrecht worden teruggedraaid.”

Ligtenberg van de LSVb gaat nog verder. „Als blijkt dat de langstudeerboete inderdaad al na één jaar van tafel gaat, dan eisen wij dat alle studenten die hem al hebben moeten betalen, hun geld terugkrijgen. Het zou oneerlijk zijn als één lichting studenten door puur toeval die boete moet betalen. Dat is willekeur.”