Een groots en onrendabel feest

Organisatorisch en sportief waren de gisteren afgesloten Olympische Spelen in Londen een succes. Natuurlijk waren er de gebruikelijke dopingkwesties en enkele deelnemers maakten zich schuldig aan racistisch getwitter, maar dit waren incidenten die in het geheel niet eens als speldenprikjes voelden. De Britse organisatie heeft de gecompliceerde operatie, die 11,5 miljard euro heeft gevergd, goed uitgevoerd.

Nederland behaalde twintig medailles, drie meer dan de zeventien die de chef de mission vooral tot doelstelling had benoemd. De dertiende plaats in het medailleklassement voldoet anderzijds nog niet aan het toptienniveau waarnaar sportkoepel NOC*NSF en in zijn kielzog het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zeggen te streven.

Dat komt wellicht door het verslechterde topsportklimaat waarvan een rapport van de Universiteit Utrecht vorige week melding maakte. Een stelling die overigens was gebaseerd op de mening van betrokkenen. De overheid investeert de afgelopen jaren juist steeds meer in (top)sport. Maar aangezien andere landen dat ook doen, neemt de concurrentie toe.

Volgens de onderzoekers is de heersende opvatting in Nederland dat topsport „een collectief ideaal is dat de hele samenleving ten goede komt en daarom een gezamenlijke verantwoordelijkheid met zich meebrengt”. Dat zijn grote woorden; in sportkringen wordt weleens vergeten dat het ook menigeen nauwelijks raakt wat er op topniveau wordt gepresteerd. Dat doet niets af aan de grootsheid van de Olympische Spelen; een internationaal massaspektakel dat het ideaal van verbroedering uitdraagt.

Actueel is de vraag of Nederland daaraan moet bijdragen door in 2028 de Spelen te organiseren. Mocht het volgende kabinet de volledige periode uitzitten, voor de afwisseling, dan moet het in 2016 over de kandidatuur beslissen. Wellicht hebben de oranje getinte successen in Londen en omgeving het klimaat daarvoor wat gunstiger gestemd. Maar wie zich het Kamerdebat, eerder dit jaar, over de kosten van de Spelen herinnert, zal niet optimistisch zijn. De partij die volgens peilingen straks wellicht de grootste is, de SP, vindt voorlopig dat alle subsidies voor de voorbereiding van de kandidatuur moeten worden geschrapt.

Olympische Spelen zijn in een land alleen haalbaar als daarvoor voldoende maatschappelijk en politiek draagvlak bestaat. Ze vergen investeringen die op den duur onrendabel zijn. De Spelen zijn een feest, een groot evenement. Een feest geef je als je er het geld voor overhebt.