D66 wil aantal gemeenten halveren en zo elk jaar een miljard besparen

De campagnemachine van D66 draait op volle toeren. Waar gisteren al werd geopperd elke Nederlander automatisch donor te maken, moet nu het aantal gemeenten in Nederland worden teruggebracht van ruim vierhonderd naar tweehonderd. Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland moeten fuseren tot een Randstadprovincie.

Het plan wordt uiteengezet in een voorstel van D66-Kamerlid Gerard Schouw. De regering heeft onder meer de uitvoering van de sociale zekerheid naar de gemeenten geschoven. Kleine gemeenten zouden die nieuwe taken nauwelijks aankunnen en daarom zouden ze moeten worden opgeschaald. Ook hebben burgers volgens hem met te veel bestuurslagen te maken.

‘Ruim miljard euro per jaar wordt bespaard’

Naast de provincies waar de Randstad in ligt moeten ook andere provincies volgens Schouw fuseren tot landsdelen. De waterschappen zouden bij die landsdelen moeten worden ondergebracht. Op deze manier kan volgens Schouw tot 2017 zeker 700 miljoen euro worden bespaard op bestuur. Op de lange termijn zou het gaan om meer dan een miljard euro per jaar.

Het plan lijkt op een lichtere versie van een voorstel dat een ambtelijke werkgroep in 2010 deed. Daarin werd geadviseerd de provincies af te schaffen en het aantal gemeenten terug te brengen naar dertig. Dat zou 1,8 miljard euro hebben moeten opleveren. De Vereniging Nederlandse Gemeenten presenteerde destijds een soortgelijk plan.

Randstedelijke waanideeën

Brabantse burgemeesters en de Brabantse commissaris van de koningin Wim van de Donk deden deze plannen toen af als “randstedelijke waanideeën”. Volgens Schouw is de uitvoering van dergelijke plannen tot nu toe steeds mislukt door een gebrek aan daadkracht. “We praten nu al decennia over minder bestuur. Nu is het tijd dat we echt een stap vooruit zetten en knopen doorhakken.”