D66: iedereen standaard donor van organen

Mensen die geen orgaandonor willen worden, moeten zelf actie ondernemen om dat te laten weten. Wie geen expliciete keuze maakt, wordt automatisch orgaandonor.

Dat is de strekking van een initiatiefwet die Tweede Kamerlid Pia Dijkstra (D66) komende week wil indienen. Door de zogeheten actieve donorregistratie hoopt zij de wachtlijsten voor organen te bekorten. Volgens het Kamerlid overlijden jaarlijks 150 mensen terwijl ze op een orgaan wachten. In landen waar een vergelijkbaar bezwaarsysteem wordt gehanteerd, vindt een kwart meer transplantaties plaats, aldus Dijkstra.

Haar voorstel zou op een meerderheid in de Kamer kunnen rekenen. Steun van het CDA is cruciaal voor zo’n meerderheid: het was altijd tegen actieve registratie, maar een meerderheid van het partijcongres toonde zich onlangs voorstander.

Op dit moment moeten mensen die orgaandonor willen zijn, zich laten registreren. Zo’n 60 procent van de Nederlanders heeft dit nooit gedaan. In het voorstel van Dijkstra krijgen mensen de keuze om al of niet donor te worden of om deze beslissing aan de nabestaanden over te laten. Wie geen keuze maakt, wordt als donor geregistreerd. Dan vervalt het recht van nabestaanden om een veto over de donatie uit te spreken.

„De keuzevrijheid van mensen wordt op geen enkele manier aangetast omdat mensen per dag hun beslissing kunnen herroepen”, aldus Dijkstra in een toelichting. „Ik pleit ervoor dat iedereen geregeld aan zijn registratie herinnerd wordt. Bijvoorbeeld bij het verlengen van hun rijbewijs of het invullen van hun belastingbiljet.”

D66 hield dit weekeinde ook een pleidooi om het bestuur van Nederland te hervormen. De partij wil het aantal gemeenten en het aantal provincies fors terugbrengen en daarmee tot 2017 700 miljoen euro besparen. Dat zou daarna kunnen oplopen tot een structurele bezuiniging van 1 miljard. Gemeenten moeten volgens D66 grotere organisaties worden om taken van het Rijk goed over te kunnen nemen. Daarom zou het huidige aantal gemeenten van 400 naar 200 moeten worden teruggebracht. Ook wil de partij het aantal provincies terugbrengen, van twaalf tot vier of vijf. Daarnaast zouden waterschappen en regionale samenwerkingsverbanden moeten worden ondergebracht bij de nieuwe ‘landsdelen’.