Afghanen beschieten collega’s

Bij een reeks incidenten, waarbij Afghaanse politiemensen het vuur openden op buitenlandse militairen en op collega's van de Afghaanse politie, zijn de afgelopen dagen zeker zestien doden gevallen. De schietpartijen hebben het onderlinge vertrouwen bij zowel buitenlandse militairen als Afghaanse soldaten en politiemensen ondermijnd. Militairen en politieagenten vragen zich af wie ze nu als bondgenoten en wie als vijanden moeten beschouwen.

Een Afghaanse politieman schoot zaterdag tien collega's dood in de westelijke provincie Nimroz. Volgens lokale bronnen zou de schutter banden hebben onderhouden met radicale moslims.

Daags tevoren had een politieman in de zuidelijke provincie Helmand drie Amerikaanse militairen gedood, nadat hij hen had uitgenodigd voor een maaltijd. Kort daarvoor waren ook al drie Amerikaanse soldaten op een basis in Helmand gedood door een Afghaan die daar werkte.

Hoewel woordvoerders van de NAVO doorgaans onderstrepen dat zulke incidenten niet representatief zijn en dat het overgrote deel van het meer dan 300.000 man tellende Afghaanse leger loyaal is, groeit de zorg over zulke voorvallen. Dit jaar alleen al zijn er 34 buitenlandse militairen gedood door leden van de Afghaanse strijdkrachten en de politie. Vorig jaar bedroeg het aantal slachtoffers voor het hele jaar 35. In 2011 deden zich 21 van zulke incidenten voor, dit jaar tot nu toe 26.

Soms gaat het om infiltranten van de Talibaan maar niet zelden zijn het ook Afghaanse militairen of politieagenten die bij nader inzien problemen hebben met de samenwerking met buitenlandse troepen, die door veel Afghanen als een bezettingsmacht worden gezien. Een NAVO-woordvoerder zei dat het in sommige gevallen ook gaat om „stress” en „persoonlijke grieven”.

Een zegsman van de Talibaan liet het persbureau Associated Press naderhand telefonisch weten dat de politieman die de Amerikanen na een gezamenlijke maaltijd had doodgeschoten zich bij de Talibaan had gevoegd. De Talibaan stelden zich ook verantwoordelijk voor de andere aanslag in Helmand. De schutter in dat geval werd echter door Amerikaanse militairen gevangen genomen. In Helmand, waar de Talibaan vanouds sterk zijn, hebben zich naar verhouding de meeste van zulke incidenten voorgedaan met schutters die zich tegen hun bondgenoten keren. (AP, BBC)