Dit is een artikel uit het NRC-archief

Politiek

‘Te weinig ouderen op kandidatenlijsten verkiezingen’

De kandidatenlijsten voor de Tweede Kamerverkiezingen bestaan maar voor een kwart uit politici die ouder zijn dan 50 jaar. Veel van hen staan bovendien op een onverkiesbare plaats, blijkt uit een onderzoek van de protestants-christelijke ouderenorganisatie PCOB. De organisatie vindt de kieslijsten gezien de vergrijzing geen goede afspiegeling van de maatschappij.

Ongeveer 35 procent van de Nederlanders is 50 jaar of ouder. Van de in totaal 478 kandidaten op de lijsten, blijft het percentage 50-plussers echter steken op 24. Het aantal kandidaten van 65 of ouder is volgens de organisatie op twee handen te tellen en ze zijn allemaal onverkiesbaar.

Ouderenorganisatie spreekt van ‘zorgelijke ontwikkeling’

PCOB spreekt van een ‘zorgelijke ontwikkeling’. De organisatie vindt dat er een evenredig aantal ouderen op de lijsten moet voorkomen. Directeur Els Hekstra:

“Het lage aantal 50-plussers op de kandidatenlijsten is tekenend voor het belang dat politieke partijen blijkbaar toedichten aan deze leeftijdsgroep.”

Uit een peiling onder dre leden van de PCOB blijkt dat meer dan de helft van de ondervraagden van mening is dat de volksvertegenwoordiging een afspiegeling moet zijn van de maatschappij. Dat betekent dat minimaal 35 procent van de Kamerleden boven de 50 jaar zou moeten zijn. Hekstra:

“Natuurlijk beoordeelt de PCOB Kamerleden op hun standpunten, juist op het terrein van ouderenbeleid. Daarbij speelt leeftijd geen rol. Wel is het lage aantal 50-plussers op de kandidatenlijsten tekenend voor het belang dat politieke partijen blijkbaar toedichten aan (het laten vertegenwoordigen van) deze leeftijdsgroep. Het zegt iets over beeldvorming.”