Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Het is nu ook crisis bij hogeropgeleiden

Eerst merkten Nederlanders weinig van de crisis, die vijf jaar geleden begon in de VS. Terwijl daar de werkloosheid snel steeg tot boven de 10 procent, bleef in Nederland, ondanks banken- en eurocrisis, de werkloosheid nog lang laag. En we we hadden genoeg reserves.

Maar nu beginnen de crisisjaren hun tol te eisen. En niet alleen lageropgeleiden zijn daarvan de dupe.

Ook hogeropgeleiden uit de middenklasse raken hun banen bij banken en adviesbureaus kwijt. Een grote groep zelfstandigen, die in de jaren voor de crisis profiteerde van de stijgende welvaart, moet het met veel minder opdrachtgevers doen en ziet de bodem in zicht komen.

Voedselbanken Nederland spreekt inmiddels van een dramatische groei: het aantal gezinnen dat afhankelijk is van de dagelijkse voedselpakketten steeg van ruim 10.000 in 2007 naar 26.000 nu.

„Als de crisis doorzet houdt het op een gegeven moment gewoon op”, zegt de 59-jarige Gerrit Visser die sinds een half jaar werkloos is. „Ik ben heel bang dat we dan een beroep moeten doen op onze kinderen.”

De crisis begon in 2007 als een probleem op de Amerikaanse huizenmarkt. In vijf jaar tijd vielen vermaarde banken om en moesten overheden te hulp schieten. Maar de problemen zijn nog lang niet opgelost.

De schulden die overheden in Europa op zich namen, leidden tot de vooralsnog onbeheersbare eurocrisis. De zwakste schakel blijft het bankwezen. In het decennium voor de crisis hadden banken te lage kapitaalbuffers, te veel slechte leningen en te veel schandalen. Hoe de sector weer gezond te maken is een vraag waarop nog geen sluitend antwoord gevonden is. Waarschijnlijk zullen banken simpeler te werk moeten gaan, hogere buffers moeten aanhouden en lagere bonussen uitkeren. Ook een muur tussen risicovolle handelsactiviteiten (zoals speculatie) en activiteiten met een maatschappelijk nut (verstrekken van hypotheken) is een mogelijkheid, vinden experts.

Economie: pagina 4-7