Nog geen helderheid over vergoeding dure medicijnen

Foto Hollandse Hoogte / Flip Franssen

Minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) heeft nog geen beslissing genomen over de vergoeding van dure medicijnen voor de zeldzame ziekten Pompe en Fabry. Uit onderzoek moet nog blijken of de medicijnen een ‘therapeutische meerwaarde’ hebben. Pas als dat wordt geconcludeerd, blijft de vergoeding in het basispakket, zegt Schippers tegen Novum Nieuws.

Daarmee lijkt de bewindsvrouw het conceptadvies van het College van Zorgverzekeringen (CvZ) te volgen. Daarin wordt gesproken over een ‘kosten-baten-analyse’ die gemaakt moet worden, meldde de NOS eerder. De minister wil vandaag niet op de inhoud van het uitgelekte advies ingaan, omdat het om een conceptversie gaat.

‘Fabrikanten moeten aantonen dat medicijnen meerwaarde hebben’

Volgens Schippers wordt momenteel op Europees niveau bekeken wat de effecten zijn van de medicijnen voor de ziekten Pompe en Fabry. “Nu de weesgeneesmiddelen vier jaar vergoed zijn, moeten fabrikanten aantonen dat ze daadwerkelijk een therapeutische meerwaarde hebben.”

Voor de ziekte van Pompe is volgens Schippers nu de fase aangebroken dat farmacologen bekijken of die meerwaarde er is. “Als uit onderzoek blijkt dat die medicijnen niets doen en alleen bijwerkingen hebben, gaan wij daar geen zeven ton voor betalen”, zegt Schippers. De bewindsvrouw wil voor medicijnen die werken wel met fabrikanten onderhandelen over een eerlijke prijs.

Het conceptadvies van het CvZ, waarin staat dat de vergoedingen van dure medicijnen voor de zeldzame ziekten Pompe en Fabry moet worden stopgezet, is omstreden. Verschillende politieke partijen zijn het niet eens met het advies. Ook Zorgverzekeraars Nederland wil niet dat de vergoeding wordt stopgezet.

    • Annemarie Coevert