Minder belasting zwartspaarders

Zwartspaarders die zich vrijwillig bij de Nederlandse belastingdienst melden, zijn nu een stuk voordeliger uit dan vijf jaar geleden. Dat concludeert De Telegraaf vrijdag op basis van berekeningen die fiscalisten op verzoek van de krant hebben uitgevoerd.

Dankzij de Wet inkomstenbelasting uit 2001 valt het belastingregime voor spaarders die vanaf 2012 hun verzwegen vermogen vrijwillig melden gunstiger uit dan voor wie dat vroeger deed. De fiscus mag voor maximaal twaalf jaar aan navorderingsaanslagen opleggen. Zwartspaarders die vóór 2012 hun vermogen aangegeven hebben, vallen nog gedeeltelijk onder het oude belastingregime van voor 2001. Dat regime was zwaarder door een belastingdruk van 60 procent en een vermogensbelasting van 0,7 procent. Vandaag betaalt een spaarder nog maar 20 procent belasting zonder vermogensbelasting.

Fiscalisten berekenden in opdracht van De Telegraaf dat een spijtoptant met een vermogen van 142.214 euro in 2007 bijna 42.740 euro zou hebben moeten afstaan. Wie tot dit jaar zou hebben gewacht moest nog maar een 29.884 euro betalen op een door rendement toegenomen vermogen van 147.500 euro. Door de nieuwe wet is het beleid van het ministerie van Financiën milder dan vaak wordt gedacht, schrijft De Telegraaf.

De fiscus zegt op de hoogte te zijn van dit voordeel, maar benadrukt „dat dit nog niet wil zeggen dat het beleid ten opzichte van zwartspaarders in het algemeen minder hard is geworden”. Een buitenlands vermogen niet of onjuist aangeven, is een misdrijf. Volgens de belastingdienst „is het een denkfout dat je, als je maar lang genoeg wacht, een groot voordeel zou bekomen”.

Dat heeft te maken met hogere boetes en de hoge pakkans. Wie langer wacht, neemt dus ook meer risico. Sinds 2009 betalen gepakte zwartspaarders een boete van 300 procent. Voorheen was dat nog 100 procent. Volgens de fiscus is ook de pakkans in de laatste jaren sterk toegenomen. Aan de basis daarvan liggen onder meer verdragen met andere landen over het bankgeheim. Nederland heeft sinds 2009 met een aantal landen afgesproken om bankgegevens uit te wisselen.

Door een uitkleding van het bankgeheim in 2009, nam het aantal spijtoptanten sterk toe. In dat jaar gaven 9000 zwartspaarders een gezamenlijk vermogen van 2,7 miljard euro aan. Daarna daalde het aantal fors tot ruim 350 miljoen euro in 2011.