Meer doden door kou

De strenge vorst trof vooral mannen en vrouwen boven de 80.

Rotterdam. In de eerste zes maanden van dit jaar zijn ruim 72.000 mensen overleden. Dat zijn er vierduizend meer dan in de eerste helft van 2011. Het is voor het eerst in jaren dat het sterftecijfer zoveel stijgt, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De stijging is mede veroorzaakt door de strenge vorst in februari. Ondanks de toename van het aantal ouderen in het afgelopen decennium was het aantal sterfgevallen tot dit jaar vrij stabiel. De opmerkelijke stijging van het aantal sterfgevallen in de eerste helft van dit jaar vond vooral plaats onder mannen boven de 80 en vrouwen boven de 90. Naast de kou wijst het CBS ook de griep aan als oorzaak. Novum