Klink concludeert: zorg kan jaarlijks zes, zo niet acht miljard goedkoper

Een kwaliteitsslag en wachtlijsten kunnen worden voorkomen, zo voorspellen bestuurders, artsen en hoogleraren. Foto NRC / Maarten Hartman

Op de zorg kan jaarlijks tot acht miljard euro worden bezuinigd als artsen afzien van overbodige en ondoelmatige behandelingen. Zo kan de kostenstijging de komende jaren worden opgevangen, concludeert oud-minister van Volksgezondheid Ab Klink volgens de Volkskrant in een rapport dat vandaag wordt gepresenteerd.

Om te bekijken hoe de stijgende zorgkosten kunnen worden opgevangen sprak Klink, nu consultant bij Booz & Company, en zijn collega’s met bestuurders, artsen en hoogleraren. Er zou sprake zijn van een enorme verspilling.

‘Kwaliteitsverbetering kan hogere premies en wachtlijsten voorkomen’

Radicale ingrepen zoals het verhogen van premies of het invoeren van wachtlijsten zijn volgens de professionals te vermijden met kwaliteitsverbetering. Door complicaties te vermijden, medicatiefouten te voorkomen, therapietrouw te bevorderen en meer tijd uit te trekken om samen met patiënten te beoordelen of behandelen nog zin heeft hoeft volgens hen minder zorg te worden verleend.

Van de dertig miljard euro in de zorg die wordt verleend door artsen en specialisten kan volgens Klink acht miljard euro worden vermeden. “In de praktijk kan dat lager uitvallen, maar minstens zes miljard is haalbaar.” De initiatieven moeten volgens hem van de werkvloer komen.

“Nu is de prijs bepalend en zo ontstaat productiedruk. Daardoor is er nóg minder tijd voor de patiënt, nóg minder ruimte in de agenda om bijvoorbeeld therapietrouw te bevorderen.”

Het gevolg is volgens hem minder kwaliteit en meer behandelingen, wat tot meer kosten leidt. “Dat vliegwiel moeten we omdraaien.”

    • Jules Seegers